Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m

ATH.
ady.; to cut afunder, miHden
duorrnijJen, van een fnijden ;
to put afunder^ elk bijzosde
zetten, van een fcheiden; to
taks a thing afunder, iets van
een, of uit elkander nemen.
A^ylum, fchuiiplaats, ƒ,
At ,tot, te, op , in, ter .voor, bi',
aan , prep.; at London, tot Lon-
den ; at home , te huis ; to he al
fea, op zee zijn ; at the market,
^ de markt the heginning,
in het begin-, at firfi,in het eerst;
at midnighti te middernacht;
at break of day, met het krie-
ken van den 'dag; at ehurch ,
ter kerke ; at your houfe, t'u-
wfnt; to he at a flandy tot
cenen flilftand zijn; at any
time, t*eeniger tijd, t* allen
tijden ; at that time, te .dier
tijd; at one time or other, op
den een* of den anderen tijd ^at
frefent, voor het tegenwoor-
dige ; at thegate, voor, o/aan
de poort; at the vf indovf, aan bet
venflcr; he fx at it, hii is er
aan; whnt viould he be ct?
■wat heeft hij voor? waarop
heeft hij het gemunt? at the
mop 5 ten hoogfte; at lafl, ten
laatftc; at a great rate, op
crn' hoogen prijs, duur ; to he
üf aïofs^ verlegen zijn; tolay
af jiake, gevaar loopen; his life
iiesatflake, zijn leven hangt er
aati; I can V hold it out at that
rase^ ifc kan het op dien. voet
niet uithouden,
^taraxy^ gerustheid, f»
Atchieyerrcnts, veriigtingcn , d«-
den, ĥ pM
At- e:-m, orgodisterlj, godverza-
king,
/Itheijl* orgodist, J50dvertaker,j7j.
Aiheifjical, godverzakcod, ongo»
diüisch, adf,
/ithirft, riorllig, adf,
/ftklste ^ kampvechter, tt*
Atlieiical firenzth^ woiöcU«rs
flerkw, /.
ATT.
^/Awtfff, overdwars, afe-fgrsi
ady.
Atmosphere, dampkring-, m.
Atom, ziertje, onverdeelbaar fto'"»
je, 47.3
To atone verzoenen, bevredigd ,
y,; oatoneone's self to zich
met God verzoenen, to atone
for a fault, voor een' misflag
boeten.
Atonement, verzoening, fchuld*
boeting, /.
Atrahilarious, zwart-gallig,
Atrocity, wreedheid,/*.
Attach % aankleving,/, ijver, w.
TO cttach, beflaan, de hand opleg-
gen, in verzekering nemen , y ;
to attach one's goids, iemands
goederen in befiag nemen.
Attachment, beflag, n.
Attack, aanval, m.
To jrr/jc^, aanvallen, aanranden, v.
Attackif,g, aanvat, ni
To attain , geraken, bereiken ,
bejagen , y.
Auainabie , verkrijgbaar, adj»
Attaihing, bereiking, ƒ.
Attainment, verkrijging.
Attainder ,ovext\i\i\n%\n regten,
fchuldig bevinding, /.
A bill of attainder ^ gefchrift van
fchuldig-verklaring.
To attaint, overtuigen, fchuldig
verklaren, betigten, bevlek*
ken, V»
To attemper, matigen, temperen,
y.
Attempt, aanllag, m» onderne-
ming , f»
A bold attempt, een ftout beftaan ;
to niftUa new attempt, ander-
maal iets beftaan.
To >pogen,irïchten,on»
derftaan, onderwinden, be-
ftaan , y. ; to attempt impofi*
hiiitles, onmogelijke dingea
beftaan; to attempt upon a
man's life, op iemands leven
toeleggen.
Aftempter i wager} oB^Jememi*
ffr.