Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
aar.
acn.
Aan/iealtfï», adj, eminent yftatcly.
Aanzigi, aanfchiins aangezigt, «.
th'facihlook,counttncnc*iViJaga,
A^n/oek, m, u
Aiinz .eken, y. tQ JeckJbr > it woo,
court, fut jor*
Aap, m. an ape, mor,key.
Aar, korenaar, ear of corn
Aardaker, grouad nut, earih
nut.
Aardappel, m, poiaio.
Airdbcving,/. eanhquvke.
Aardbezie, /. fl cwjerry.
Aardbefchrijvinj?, /. grography*
Aa^doefchfijver, m. g^ tgraphtT
m. gi t.
Aardbodem, aardbol, m. theêarth,
the face of the earth.
Aarde f. earthy ground', goedf Aaitsbeuogin , ƒ./^rr/i^/trfAv.
aarde,go€degrond.^'?c^^r<?aK^iJAart$priebur, m, hjgh p>ie}l.
agreewHh his temper , bij is van
cen* krakeelzuchiigen aard, he
of a quarrelfonie temper; een
k nd van een* goeden aard , a
ihi.d of a ^ood temper y a goed
njtutcd child.
Aartsbisdom, n. archbi/koprick.
Aartsbisfcbop, m, archhifhop»
A^itsh\iCcho\>ptl)kyadf.afche'pif-
Cipctl\ aart.biifchoppelijke zetel,
ascheyifcvpai Jee. .
Aartsd aken, m. atcldiucin,
Aarisdief, m. capitatn, or let dit
of a landitti.
^vartiecgcl, m. anhan^el.
Aaitshejt'g, m, arihdiike,
Aarisbertogdom , m. archduchy.
ter aarde werper. to ihrowdown •
tu fltv.g tipan the ground; eene
aarden kruik, earthen pitcher
Aardewerk, n. earthen wate,
A iTden, gelijken, y. to be dke uf.to,
to rejcmb.e, to a%rte, temper,
hij aardt naar zijnen vader,A& ta-
kes afltr kis Jdiher,
Aaidbol, n, h'de in the ground.
Aardig, adj.hanofome, odd,firan'
ge, queers ecu aarJg meisje.
a pretty girl^ a hand fome las ,
een aard g mensch , a queer man.
Aard ghe.d, f, handfomenefs.
Aardkloot, m, globe < f tht earth.
Aardkul, m. caye, den.
Aardrijk , n. the foil, ground*
Aardsch, «a/. earthly.
Aartifcheim, m. chief ofrogues^
or yiltains.
Aartsvader, m, patriarch.
•vansvadetl jk , adj. patrlarchal.
Aarrsvaderfchap, tn, pairiarchite»
Aarrs-engel, m arcr,angel.
Aartsvijand , tn. mortal en my.
Aarzelen , v. to 50 backmv.d , re*
coil, ree de , pn^h.
Aarzeling ,ƒ, hc ckflid ng, fl:nching,
A:is, n, baity focd; dood aas, tf
(arr.on.
Aas, «.gewigt,
iiJiS op ÓQ kzzrty the ace at caids.
Aaszak, m.a jugUr*s bag , a iud^
get.
A. Boek, n. trimer.
Abberdaan, m. falwfifh, CQi.
Aardfche zorgen , earthly cares. ,Abd j, y. abbey.
Aardworm, ct. eartk-worm. Abdis, v. abbefs, .
Aardschgez nd, adj. earthly min^ Abeelboom, m. poplar tree.
dedy fePSHül, carnal. Abel, vejnuftig, udj. infienlotis,
Aardsgezindhuid, ƒ. earih'ynAi.d'\ able.
ecmfs. Abelheid, /. ing.ntoufnsfs.
Aardvea,Czekerkruid;» Abrikoos, m. abricot,
iyy» Abrikoosboom, m. tib.icot-treg.
Aars, m, arfe, fundament, cnus. Abt, abbot.
Aars-darm, m. arfe gut. Acht, eight.
Aard,w naturt,ten.per incVnatiDn, Acht, toez'gt, «, regaid y notice.
Äa9iCtfr,de aard van hctlandj the
nature of thi foil, het komt met
zijn' aard niet overeen,/
Acht hebben , tomindf to have re^
gaid.
Acht geven, of nemen, to take