Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
AAN.
aan.
winter is aanltaande, the winter
is frpprcaching; in de aanftaau-
de week, in the next week.
Aanftapp<n , v. togo apace, to Jlep
forward.
Aanfteken, to kindle \ to light; to
infect; to inftamt.
Aa-^fttiilen , 3. tu appoint.
Aanfteliing, appointment.
Aanftonds, aav. prefently, imme-
diately; forthwith,
Aanlloken, ophiifen, v.toincen-
fe, infligate y pro joke
Aanftoker, m, an injiigator , pro
voker s abettor,
Aanftoking, ĥ infUgation, tro-
vocation.
Aan ft rijken , y. to dawb greafe,
anoint.
A aaftrijking, f, dawbing, gr eafing,
Aaiiftuwen^ y.io piijh^ or thrujl
forwsrd, to pro'ni)t, incite.
Aantasten, y. to lay hold of.
Aantcekencn, y. to note down,
to regifler.
Aan8eek€nar.r, m. a recorder, a
writing clerk.
Aantteken-.ng, f. note regifle
ring.
Aantijgen , to accuje; to impute ; to
charge with.
Aanij";er, m. accu fer ; impuier.
Aantijging, f. accufation.
Aantoonen, y. tn demon/Irate.
Aantoon trg, f. aemnnflration.
Aantreffen , to enceunter ; to meet;
to light upon,
AantreVken, y to ptit on.
Aantrekkelijk , adj, charming, at
traclive.
Aantrekkelijkheid, ƒ. an nttradiiye
quality, charm, inticeuient.
Aantrekker, m. jack boot.
Aantrekking, f, a putting on, a
meddling with.
Aanvaarden, y, to accept*of\ een
atnbt aanvaarden, to take pof'
fejfton of an office.
Aanvallen, y. beftormen,iflfl/4«^',
to attack.
Aanvallend; een aanvallend en
verdedigend verbond, an. of»
fenftvt and defenftve alliance.
Aanvallig, bekoorlijk ,adj,char:n-
ing. attradiye.
Aanvalligheid, f. lovelineCs.
Aanvnng, m. beginning.
Aanvangen, y. to b-igin.
Aanvanger, a beginner ,author.
Aanvatten . t'> undertake.
Aanvechten, to fight, to offend.
Aanvoerder, lèauer', commander',
chief.
Aanvoeren,y.«o carry on,to lead on.
Aanvoerder, m, leader, captêin
Aanwakkeren v,tnurge,encourage.
Aanwas n. increaff,augmentation.
Aanwas, m. growth.
Aanwasfen,y. aangroeijen
on, to grew fnfl.
Aanwezen, ro be \ to exifly to'be
pref ent,
Aanwezend, exijlsnt.
Aanwenden ,toufe ', toemphy', to
beflowm
Aanwijzen, y. to point-at, few%
demonjlrate.
Aan w jzer, m. Jhewer, demonjirc"
tor, pointer.
Aanwjzing, f. fbewing ^ demon"
flration, a marginal note.
Aanzeggen, y, to giye notice, to
denounce; oorlog aanzeggen ,to
denounce war.
Aanzegger , m. he that is fent to
giye notice, denouncer'
Aanzegg ng,/. a giytr^g notice ^
denouncement.
Aanzetten, y. aanland zetten,/o
fet ajhore. iJ
Aanzien, y. to look at, tofee , hê'
hold , regard.
XzwiXw ,n. fight ,refpedl ,regird,
ejleem, credit; een man van aan*
zien, a perfoa of credit, a mat
of quality»
Aanval, m. an aj/liult, ejfort, at Aa=iz ener, m, rofpeBer; God is
cerftenaan- g?en aanziener van pcrfonen,
val. ,y:ih t^t first afault. G^d is no refpe^er of ptrjons»
A