Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
aan.
aan.
Aanmerking, ohfervatlon, r^»'Aanregtbank, cup'hoanï,
fiixion, at.imadverfton, note, c'Aanregten, lo di(h up.
taking notice. , v*to ieach, to give io,
'AacsniDitig, adj. loyciy. (Aanrijgen . v. to firing, to jiU up,
Aanmoeoigen , y. to encourage Aanroepen , y.to c Jl npon,invokt
i!
provoke, animate
Aanraoediger, m. an encourager,
proyoker.
Aanmoediging, f. encouragement.
Aannaa jen, y. to ftyv to,
Aannemelijfc, aaj, acceptable.
Aannemelijk, leerzaam, adj. apt
to lea*a , teachable.
Aannemen, y. aanvaarden,?'? take.
accept 9 receivey undertake y ad
mit, believe, to Uarn eajtly.
Aannemer, m. acceptor, under-
taker.
Aanneming, /. acceptation, ad
mifion.
Aannemingcotkinderen ^adoption.
Aanpakken ^ to attack; to ajj'ault
Aanpalen, aangrenzen, v» lo vor-
der up om
Aanpahng, f, bordering upon..
Aanplakken, v. to pojle up, to
affix with jiarch,
-Aanplakken, y, aanfmeren, fo
gull, or choufe,
Aanporren , v. to incite, jllr up ,
provoke, prompt, injiigate.
Atnporrer, m, an in rite r, provoker.
Aanporring. f a ffitring up, in
citing, prompting, iajligation.
Aanpraten, v. taperfuade , advije
AtBpratinj?, ƒ. perfwafion,
Ainprekeo, v. to exhort,
Aanpreker, m. ^txhorter,
Aanprek ng, f, exhorting,
Aanpresfen, v. io prefs on.
Aanprijzen, v, so recommend.
Aanprijzer , m, recommender,
Aanp^ij^iDg, f, recommendation.
Aanraden, y. tocuttnfel, adyife,
promote.
Aanrader, m. adyifer, promoter,
Attnra cling , f, aryifwg.
Aanraken, v, to touch.
Aanraking,/, touching.
Aanranden, y. to ajfault, attack*
Aanrander, m, an ajjaulter.
den naam des lieeren aanroe-
pen, to invoke the name of the
Lord.
Aanroeper, m invoker.
Aanroeping, f, invocation, calling
upon.
Aanroeren, to touch; to move,
Aai rukken , to march forward.
Aanroering, f, touching,
Aanfchouw., m view,
Aanfchouwen, y.to behold, fee,
view.
Aatfchouwer, m.a beholder , (pec--
tator.
Ainfchouwing ,f,a beholding , re*
gardir.g.
Aanfcluijven, v. in cen boek aan-
fchrifven ,to write down, to <tn»
ter into a book,
Aanfchrijving , f» a writing down,
Vanfchijn, aangezigc, n. face,coun'
ttnnnce„
Aanllaan, v. to feize upon,
AanHaan, v, ondernemen, to un'
dcrtake
Aanflaan, y. verbeurd verklaren,
to confifcate,
Aaaflag, m. an attempt, defign,
undertaking.
Aanlpannen, v, to combine^ to plot;
paarden aanfpannen, to team
horfes , to put the hor fes before
a coach or waggon.
Aanfporen, v. to fpur on, incite,,
Aanfpoting, ƒ. incitement,
Aanfpraak, f, fperch, elocution,
adhefs, pretenfion, claim; ik
wil er niet aanQjrekel'jk voor
wezen, I won be accounta^
ble for it,
Aanfpreken , v. to fpeak unto,
AanUaan, beba^en, to like, to
be pieafedwith ; die vrouwzou-
de mij niet aanflaan , / fhould
I not like that woman,
lAanftaacde, advt approaching, De

i
1