Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
aan.
aan.
Asnhooring , fa hearkerAr^ unto
Aanhouden, V. volharden topfrß
yere, lafl, continue , to hold faß.
Aanhouden, v. verzoeken, to itM
portune ; op zijn aanhouden , ai
hiser.tr'aty^i his earnefl reguefi.
Aanhoudendheid, f. continuation.
Aanhouder, ir, or:e th7tperfjveres.
Aanhouding,/ an ar rep, a per fe-
ver ance.
Aanjagen,y to'driveon , to chafe;
vrees aanjagen, make afraid.
Aankanten ,v. tooppofe, withftand
refifl.
arrival
Aar^angen, y. to re/tej^
Aanleg, toeieg, m.&ttempi, nrdér*
taking\ mctden eeriïen aanleg,
with the firft attempt.
Aanleggen, v. to apply » lay on ,
touchât ; zijn gcMinkooprran«
fchap aanleggen, to lav out h s
money in merch'indizeti, de fchuit
zal voor zijne deur aanleggen,
the boat will come and lay be^
fore his door.
Ainlegjing, f a laying on, ap^
piyins, appofituin*
Aank'jken , to regard; to look at. Aanle-den, v. to lead on , induce*
Aioklagen , v. to accufe , indite ,
complain.
Aanklager, m. an accufer, in
dider , plainlif.
Aanklaging, ƒ. accufation.
Aanklagt, f. iniiêiment.
AanklaTni>en , v. to accofl; een
(chip aanklampen, to grapple
or board a fhip.
Aanklamping, f. accofling, grap»
pling,
Aankieeden, to drefs onè*sfdf.
Aanlei-Jer , m. an inducer, author »
Ua ter. ^
Aanleid n»,/. a leaiiug on, in»
dtfement.
Aanleunen, y. to lean on.
Aanleun ng, /. a leanirrg upon.
Aanloeven . v. to loof up, to fait
clofe by tke wind.
Aanlokken , y. to allure, entice,
Aiw\o]ikeiïlli ,adf\enticing, cherm"
ing.
Aanlf)kkelijkheden, allurements.
I A an'nir L-«na 4
Aankleven, y. to cleave ««/o , Aanlokking ,/. an aliuring, enti
to flick unto, to adhere.
eng.
Aankleving, /. a clearing ««/o, Aanlokfel, n. allttremeni\,entlce*
an adherence, irclhction- ! ment.
Aankloppen , to knock at. 'Ainlo fter , f an enticirgw.man.
Aanhnoopon , y, to tye on, 'htriïoo'çt.'n. aru^ningat^incurfion,
Aaol^omen, y. to come, arrive. | afreqent coming un to : met àcn
Aankomeling, jongman, m. a eerfton aanloop/j*
Aanl »open, to run at ,to touchât,
fl Aanmaken aanhechten, v.
UntO
Aanfflanen v- toadmonipi, exhort,
Ainmaner, m. an admonijher, ex-
h-'Tter,
to flfiffouff«. Aanmaning , / exhortation.
Aanmatigen, to aff itie ; tn pref urne
young man, a youth
Aankomeling, nieuweling, m
novice.
Aankomelingfchap, n. youth,
Aankomer, m, new comer,
Aankomidg, / arrtyal.
Aapkondigen, y.
declare-
Aankondiger, m, announcer, de-, adj. remarkable ^
clarer. obfervable-
Aankondiging, /, announciation, Ainmerken, to obferyc, to remark;
declaration, tu note.
Aankweeken, to nurfe; to breed, Avmerkenswaard'g, adj, worthy
to cultivate. i to be obferyed, r markable,
Aanlanden,ro^owtffly7/of/,M<i''Wr^/Aa;imerker, w,an ohferyer 9 re^
Aanlanding, /, a ccmir^af/tore marker,
A %