Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERDUlTSCn EN ENGELSCH

ZAK - WOORDENBOEK.
aan.
.^afsch, averegts, adj, Uft,
hfthandsd, aukward,
Aaischtiands,d^v. auiwardlyyClum
fily.
Aal, paling, m, eel\ kat-aal.
fmalt eel', aalsvel, eet jkïn ;
aalfchaar , ƒ.; eel Jpear.
Aalbczic , ƒ. currant.
Aalbeziënboom, ot. currant-tree.
Aalmoes, f. alms , charity.
Aalmoezen er, w. almoner,
Aalmoezenierfchap,«. the office of
a'mor: er.
Aalmoezeniershuis, alm-houfe.
Aam , n. awm, thirty fix gallons.
h%nht\iQX\, f, piles, hsmorroids,
h^V(ihoT^\Z,adj.ptortwindedfa[lh-
m^tick.
Pi^mhox^\g\ie\d,f,piortv;indedners
purjinefs
Azr\ y prep and art. to, 0«. at;
aan den koning , to the king;
aan alle zijden, on all ftdes\
aan de Itad, at the city.
Aanbeeld, n. anyiU
Aanboren, y, to clap on all fails.
Aanbefteden, v. to undertake by
agreement, engagement.
Aanhefteder, nu he who bargains
for an agreement, undertaker.
Aanbefteding, /. a contraB by
undertaking.
Aarbevelen, v. to recommend,
Aanbeveler, m. recummender.
Aanbeveling, f, recommending,
recommendation..
Aanbevolen, part, recommended
Aanbidden, v. to wor/h^p , adore.
Aanbiddelijk, ad; wo/fhipfuliianA
biddelijke majesteit, adorable)
aan.
maiejly.
Aanbiddelijk, ady. worflzip'fully.
Aanbidder, m. wor flipper, adorer.
Aanbidding,/.; worpiip, adoratjon,
Aanbie len , y, to pre jent, tender,
offer, profer.
Aanbieder, m. prefenter.
A a n b i e d: n g ƒ. pf r r^»/^ «.
AnnMnden , y. to tie , faflen.
Aanblazen, y. to blow on, to
klndle. injpire ; het vuur aan-
blazen . to kindie the fire.
Aan^^lazer, m. blower, infïigator.
Aanblazing . /. bhw'tng.
Aanblik, m.glance, aquickyiew,
bij den eerden aanblik , at the
firfl glar.ce.
Aanbl kken, v to gfancs at.
Aanbod offer profer.
Aan boord , tf. ab iard.
Aan boord varen , to go aboari;
een fchip aantioorden,ro
• a Piip.
Aanbranden, y. toburn, orfcoreh
as meat.
Aanbreken, y tn dawn; de dag
begint aan re breken, the day
begint to daw.t; met het aan-
breken van den dag , at peep ,
or bttak of day.
Aanbrengen,V. tobrtrgon ; iemand
een voordeel aanbrengen, t9
do one a gooi turn.
Aanbrengen, berigten, v, to
farm , to report.
Aanbrenger, m, informer,
fiktnhrQw^xxw^J.report.iufurrr'atinn,
Aandadu, m.f a(tention,minding,
heed, regard.
Aandachtig, odj, attentiye ^jerious,
A