Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
y OK-
ZON.
331

%awlhg, gefchreeuw, o.
To yüWfty gapen, geeuwen,
Tea, la . adv.
To yeatty lammeren, y.
Tear, jaar,
Tearly, jaarlijks, adv,
To yearny kwellen , plagen, v.
TV JK«//» huilen, (alsde honden) y
Teil, naar gehuil, n.
Tellovf, geel, adj.
TeUowijh , geelacht.g , adj,
Tetlownefs, geelheid, f,
keffen, v,
Tetper, keffer, m,
yVowflfl,trawant, landjonker,»>•
Tes y ja, ady.
Teji, gist,/.
Tiiterday, gisteren, adv.
Tet, nog, alsnog , adv,
Tew-tree, taxisboom,
To yxêli, overgeven, toegeven,
wijken , uitleveren, y. yield
up the ghofl, den geest geven.
Tielding, overgeving , toege-
ving , bczwï king, /.
Toke, jok, gefpan, «.; the yoke
of hor dage, het jok der dienst-
baarheid,
To yoke yin het jok fpanncn. v.
Tol^y dooijer van ecn ei, n.
Tonder , g nder, adv.; yonder he
isy ginder is hij.
Tou , g i, gijlieden , pmn. J. & p,
Toungy jong, adi,\ young man,
jong man ; young beginnery nieu«
weling,
rc«nj9y?tfr,hichtige,ionge k want, nu
Tourfelfy gij zelfs, pron.
Touth^ jeugd, jongheid,
Touthlaly jeugdig, adj. l«jk, ad^
iouthfulnefsy jeugd-gheid,
Touthyy Jeugdig, adj.
p^any, gek, m.
" Zeal9 Ijver, drift, m.
Zealot, ijveraar, m.
ZeahuSy\)veng.vur gyadj. lijk, adf.
Zenith, toppunt, n.
ZodiaCy dierenriem, zonneweg, m.
Zone, luchiftreek,gordel,«.; the
torrid zone, de verzengde lucht-
ftreek ; r/itf temperate zones %
de twee gematigde luch:ftre.
ken; the ivo frigid zones, de
twee bevrozene luckiftre-
ken«
FINIS.