Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
330
WRA,
Woollen, van wol gemaakt, adj-
Woolly, wollig, aaj.
Word, woord, n.
Toword, bewoorden, in gefthrifi
inrigten, v.
Wordy , woordenrijk , adj,
i^u/AjWerk,« atbuidjW.,-w.fA
man, werkman, m.
To w>rk, werken, v.
Working, werking,
Workhoufe< werkhuis,/,
Workingday, werkdag, w.
Workman, werkman ,kunftenaar,
m.
Woikmanly , kundig, knap , adj.
World, wereld, /.
Worldly , wereld-ch, adj.
Worldlinefs, wereldschgezind-
heid,/.
Worldling, wereldliig, w.
Worm, worm, m,; worm-eaten,
>\«rmftekelig,<7^f ; worm-J'eed,,
wormkruid ,«.; wormwood, al
fem, m.
To worm, wormen, tobben, fuk-
kelen, v.
To worry, fchudden, kwellen,v
Worfe, flimmer, comp,
Worjkip, aanb dding, ĥ
To worfhip aanbidden, v.
Worpupiuly achtbaar, eerwaar
dig, adj,
Worpi'pper , aanbidder , m.
W>rihipping, aanbidding , /.
Wirfl, flimst, kwaad t,/«^.
To worfl, verflaan, v.
Worth, waard, waardig, adj.
Worth , waardij, /.
Worthy, waardig, flay.lijk, ady
Worthinefs, waardigheid,/.
Wor:hU)s, Rering, onwaardig, adj.
T wn, weten, bedacht zijn, y
W-nnd, wond, f
To wound , wonden , y.
?;^'iw«öf«^,verwonding.kwetfing/
Wrak y or wreck, wrak, n
To wracit, wreck, fchipbrcuk iij
den, y.
Wr^nnU, gekijf, krakkeel, n.
To wrangle, krakeelen, y.
To wrap up, oprollen, y.
taw.
Wrath , gramfchap, / toorn , ae.
Wrathful vergramd,toornig,a-.y.
I'o wreak., wreken , y.
Wreakful, wraakzuchtig , adj.
Wreath , krans , m,
TV)wr^fl/A , wringen, draaijen, v.
Wreathing, wringing, /,
Wren, wlnterkoningje , n.
Wrench, verdraaijing, verwrik-
king,/
To wrench , verdraa jen , verwrik-
ken, V.
To wrtft, verdraaijen, wringen ,
y.
To wreftle, worftelen , y.
Wrejller, worftelaar, m,
Wreflling,wor{{elTïg,f,-„wreftiing*
place, worttclperk, n.
Wretch , ellendig mensch, m.
Wretched, ellendig, rampzabg, adj,
Wretchidnefs, ellendigheid , /.
To wriggle, wiggelen, y.
Wright, werkman, timmerman,«.
To wri^g, wringen, v.
Wrinkle, rimpel, m.
To wrinkle , rimpelen , y.
^r/y?,hetgewrigt vaudebanJ . n^
;rnr,gefchrifc,fchrifteUjk bevel, n^
To write, fchrij ven, y.
Writer , fchrij ver, m,
Towhrithe, verdraaijen, y.
Writing, fchrift, n* wriiing mas-
ter, fchrijfmeeiter, m.
Wrong, verkeerd, averregts, adj^
Waong,or3ge\ jk,nadeel, n.; wrong-
doer , verongelijkcr, m.
To wrong, verongelijken , y.
Wrongful, onbillija ,adj, lijk, ady.
Wry, verdraaid , adj.
To wry^ verdraaijen, y.
Y.
(yachty jigt, ».
^ r^r^.plaats, /.plein, «.werf,/.
Tardy elle, /
Tarey gaauw, handig, adj,
Tarely, handigïijk, adj,
Tarvy gefoonnen wol.
\Tewl, jol', f.
\To yawly fchrecuwen, n
ü