Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
wit.
Hlndlärs, windas, m
Winäfhiu, w n imolen, m,
U^indUs , haspei, m.
Hlndow, vtnlter , n,
If'tidy y winderig , adj,
Wtne, wijn, m.
H^ing, vleugel, «. wiek, f.
;rkir,knik, wnk, wenk, m,
To Mink, knikken, wenken, y.
If'irAine y knikk ng, wenk.ng, /.
Winning, wirst, /.
IVi ni ff, aaniri-kkelijk, behoor
lijk, adj,
To "iKtnnovf, wannen, ziften, y.
Winter, wmter, m.
To winter, overwinteren, y.
//ï' teit'.g, oyt rwintering, f,
Wint'.fly, winterachdt,
Wipe, veeg. Heek, fchinip
fcheut, f,
To wipe, afvagen, v.
IVire, metaaldraad, m,i iowire
driw, rtraadtrekken, y.
To wit, woten , y,
W'l'dvm, w jïhe d» f.
Wife , wijs. voorz'gt'g, adi
IVi'ely. wijsfelijk , aav,
IVi.e, man er, wijze, manier,
adf. ; wi-c^cre, gek, bloed,/».
Wi{h, wensch m,
To wijk , wenfchen, r.
Wifh'.ul, begeerlijk, verlangend,
adj,
WHp , wisch , wifp of flraw,
ftroowisch
Wit, vt'rftand, vernuft,«,;/© wit,
te weten,
Wiich, tooveres, waarzegfter, ƒ.
Whchcrojt, tooverij, f,
Witchery , betoovering , f,
Wnh , t en, tien, m,
With, met, pT'p,
Withal, met, waarmede, adv,
Towith law, onttrekken. Wegne-
men, v.
Towither, verwelken, y.
Withfr'dnefs , verwelking, f,
/^'tfAtff*,fchouderbladen, n, plur,
Tow'fthhold, onthouden, terughou*
den, y,
WUhh-jldetf onthouder, m.
WOO.

/Tf/^fn, binnen, adv.
irif^'iut, /«mder . i>uiten , ndv,
T ■ w'th(land, wederftisn, y,
Wiih\lunder, tegenftander, tH,
W tl f > , vc-ftanoeloos. adf.
To wunejs, getuigen getuigenlf
geven , y.
W'tty geestig, fchrander adf.
WtiiLlCm kwinkflag , m.
ir trly , fct^randert , a^v,
Wit'irg/y. voorbedachteli'k, adv,
Wzara, waarzegger, toove-
naar, m,
Wfl weel interf,
Woad., wouw, Czekere plant),/*.
IVitful, jammerlijk, droevig
Wofulnefx jarameriijkheid, ellens
digheid , f,
W.U'. wo\f,.ht, woJvin, ƒ.
W-'ljiflj. wolfachtig, • adj.
vrouw/.vrouwsperfoon.w.
IVom.inhnfid, vrouwelijke ftaat
IVo-nartifh ,w -^-'nnly, vrouwelijk,
verwijfd, adj,
To •aiomanife, verwijfd maken,y«
W mb , baarmoeder, f,
'lowon, W'inen verblijven, y.
Wonder, wonder wond rwerk ru
Tow'jnder zich verwonderen, ver-»
baasd ftaan, v,
Wo'id'rful, wonderlijk, verwoa-
derlljk, adj
Wonaerfully, worderbaarl jk
Wonderjlruck , vtrbatsd, adj,
Wond'ous, wonderlijk, adj,
fVont , gewoon , gewend , adj.
Wont, gewoonte . f,
Wut'tednejs, gewoonheid,/*
ro woo, vrijen y.
Wood, hout, fl.
W-iod. bosch, woud, n,
W'odcoek, houtfnep,
Wuoden, van hout, ai^j,
Woodmonger, houtkonper, m.
Woody, veel hout voortbrengead«
adi.
Wooer vr jer, m.
Woof, inflag . m.
W oingly, vermakelijk, adf,
Wooi, wol ,/•; moi'pack, wolsafei