Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
WHÜ,
WHT.
3«7
gpucfgewigt; a matter weight aWhar f, werf, ƒ.
eene zaak van gevvigtj over Wharfage, kaaigeld, n.
weight, overwigt.
It-iight, wigiig, gewigt:g, adj\
I'ik, u y.
Weightinefu wigcjgheid, zwaar
te,y.
IFiightUfs, ligr, niet zwaar, tf^'«
//^/^Ar^,zivaar,gewiêtig, belang-
r Jk. adj,
Welcome, welkom, welkomst,/.
Welcomertefsy verwelkoming, / -
Welcomnefs, dankbaarheid, f,
Welfare, welvaart, welftand, w,
JVell.^nt, m, bron,/; to dig a well,
eenen putpraven,
To well, ontfpringen, y.
Well, wel, ady,
Welladay, helaas!'
Welbeingy voorfpoed, m,
Wellborn, van goeden afkomst
Wilihred, wellevend, wel opge
voed , adj,
Wtllnatured, goedaardig, goed-
hartig , adj.
Wdlfayoured, fchoon vooi
. h.'t oog , adjé
Wellnigh., bijna, omtrent.
Wiljfrwg, fontein, bron,/.
/'''tf*'/,om")OOrdfel, n. üootkant^ m.
To well, cmboorden, y.
T > wr/z^r,wentelen, v,; to weiter h.
hls blood,\r\'i\\n bloed wentelen
V^ttotug, wenteling,/.
il'en , wen , /.
Weneh, meid, vronwmensch
ligiekool. f.
To wench.^ hoereren, y.
Wcnchtr, hoerejager, m,
Wejï, west, /
Wejlerly, wesierlijk , ^jiv.
h-ejiern, westersch adj,
JPejlward, westwaarts, adv.
Wet, nat, alj.-.wetweather, voch-
tig weder.
To wet -, nat maken, y.
Wetuffs, natheid , /
To w x croe jen ,vermeerderen,
toenemcT), v.
Wi'zaud, windpijp, f,
Wh :1e f w.U'isch, nf.
Wharfinger, kaaimeester. Wm
What, wat, hoedanig , pror,
Whntey:r, wat ook, adv.
IHteal, puistje, n.
Wheat, tarwe , weit, /.
Wtieatcn, tarwen, adj,
To wheedle , overreden, bepra-
ten , y.
Wheel, wiel, rad, n.; wheelwright
radermaker, wagenmaker, m,;
wheelbarrow, km,wagen, m.;
to wheel about, om draaijen , v.
Tj wheeze-, heigen, y.
To whelrri, overftelpen, y.
Whelp, welp, m,
To whslp , jongen werpen, y.
When, wanneer, adv,
Wt.eice, vao waar, adv,
Wiitucefo^yer, van welke plaatf'
ook, ady.
Where, waar, adv.; whereas, nade-
maal,de A 'vi'A.v^fl/, waar«
over; whereby, waardoor,* whe
reyir,y/i9^^TooY*,wherejbre, wes-
halve , waarom; wfrrreof, waar-
van; w'terejoever, waar ook.
Wherrtt, oorvjg, m,
W<teTty^ veerfchuitje, n,
T> whct, wetten, fiijpen , y.
If'cihfr, of, 'c zii ciaj, ccnj.
W-'iidone, wet- of fljplleen, rr,
Wii^tter , wetter, fliipcr, m.
Wh ting, flijping,/.
Whey, wei, hui, /.
Wiich, welk, dié, dat, pron,
Wii jf, geblaas , gedamp , n,
To whiffl.', op de fluit fpelen, zich
met beuzelingen ophouden , v»
To while , leuteren, draaijen , y»
While , awhile, wï 1, poos, f,
Wnilom, voorhsen, oudtijds,ßrfy.
Whilß, terwijl, ady,
Whim,\LMMT, zotte gril,
Wim-wham, wisjewasje, o.
Tf whimper, kreunen, y.
Wttmfey, inbeelding. /.
Whimpcal, eenzinnig,grilziek
Wa n, doorn, '« ; whin btrriis,
haa^doornbeifec.
^^ ■ - T- "