Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
-r
1
u p s..
fttande , aàj.
Vu.ntAGTVy vrijwilH?, aàj, \\]kyadv
Volunteer , vrijwillige , m.
Voluptuary y wellusteling, m,
Voluptunufuefs y weJhUtigbeid, /
To vomit, braken, v.
Vomit y braakm ddeJ,
Vomiting, braking, /.
Voracious , gulzig, vraatachtig ,
vraatzuchtig , adj lijk , ady.
Voracity, gulzigheid, ƒ.
To vote, ftemmen, v,
To vouch, bewijzen, verzekeren,
ftaande houden , v.
V'iucher , bewijzer , m.
Vouching, ftaandfhoudirg, f,
Tf vouch fafe, zich verw3irdigen,r.
Vouchfafement, vouchfafing,iQQà'
held, vergunning, /.
Vow , gelofte, f.
To vow, gelofte doen, heioven, v.
Vowel, kl nkletter , m,
Voyase, reize, ĥ
, op, adv. ; up hy times, bij tijds
op, vroeg op; up an end, oyer
end; up and down , open neer
To upbraid, verwijten , y.
Upbraider , verwijter , m.
Upbrought, opgevoed, adj.
Uphill, moeijelijk , adj,
To uphaard, ophoopen, verza
melen, y.
To uphold, ophouden, y.
Upholder, ophouder, ftaandehou
der, m.
Upholding • ophouding , ƒ.
Upholftirer . beddekooper , tapijt-
handelaar, uitdrager, m
t7/>û/î,op ,ady. \uponthelefthmd,
ter linker hand ; upon his cm-
ing , op zijne aankomst ; the
countries upon the Rhine, de
landen aan den Rijn.
Upper ^ opper, boven, ver, ady.
Uppermojl, de bovenfte
Upp'!{h , trot ch, verwaand . adj
Ul'-inht opregt, adj & ady,
Ut' ightnejs, opregtheid, f,
C7p"'flr. oproer, n, beroerte,/.
Upjlsrt, opkomeling, m*
VUL.

Upward, or upwards, opwaarts;
to Hy upward, opwaarts vliegen,
Urbardty, beleefdheid, ƒ.
Urchxn , egel, m,
To urge, dringen, perfen, y#
Urgency, dringende nood, adj.
Urgent, dringend, adj,-, urgent
oicafion, dringende nood.
Urine , pis, water, n.
Urn, waterkruik, lijkbus , ĥ
U/age, gewoonte , bejegening, f,
gebruik , onthaal, n,',kindufd-
ge, vriendelijke bejegening,
minnelijk onthaal.
To ufe, gebmiken , y.
Ufeful, nuttig, adi, lijk, adv,
Ufefttinefs, nuttigheid, dienfttg-
heid, /.
Ujher, deurwaarder, oadermees^
ter, oppasfer, m,; heis ujher of
tha'fchool, hij is ondermeester
van dat fchooL
To ufhei i;?,invoeren, y.;/o ujher
ïn a new cuflom, eene nieuwe
gewoonte invoeren.
Ufetefs , nutteloos, adj,
Ufual, gebruikelijk, gewoonlijk,
ady,
Ufurer, woekeraar, m,
Ufurious , woekerachdg , adj,
To ufurp, met onregt aanmatigei»,
overweldigen, y.
Ufurpation, onregtmatige bezit-
neming, overweldiging, f,
dwang.gebruik, n,
Ufurper, geweldenaar, m,
Ufury, woeker, m,
Utenfils gereedfchap, h.
Utility , nuttigheid, f.
Utfnojly uiterst, adj.
Utter , u terst, ganfchelijk ,adj,i
an utter ruin, een volkomeo
verderf4 utter darknefs, de
uiterfte duisternis.
To u'ter ,uitfpreken,u>Ten. y.; to
H ter his ;n/n^,zijne mc- ing^teiu
U [-^rance, uitfpraak,/.
Ut er er vT-^ooper, m.
Utterly, uiterlijk, 'c eenemaal ady,
U ter moft , uiterfte , adj.
Vulgar, ge .neen, adj, \) ulgar er
O (5
A