Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
UNT,
VOL.

V . feemly »onbetamelijlc, wa«vo;-
gei jk , adv.
V f J/JJi-, belangeloos, arj,
UuCtaUds onbeftendig, bcfluite
loos, adj,
Ui:p:ak'n y onge fchu d , onbewo-
gen , acj,
Unftncerily, va'schheid, geveinsd-
luid, A
Vnjli'ijuf'. onvernuftig, onervaren,
a j, lijk , adv
C} piUJul* tfs, onvernuft'gheidjoc-,
érvarcrheid, ƒ,
IJnjmUchsdy onbe vlakt, afj,
iU: founds ongezond, ziekelijk, adj,
T unfpeaky zijn woord inirek-
ken y.
Ihf. sakahle. onuitfprekelijk, adj
t;' «/^^befmef,0nbe vlek i^ndj*
ü.fiable, onbeft^ndig, ongefta-
dig, adj,
IJr.jleady-i ongeftadig, cdj,
To ur-Jlring, ontfnoeren, v.
Unfuciefsfui, onvoorfpoedig, adj.
óc ady,
Unrvccefsfulnefs, onvoorfpoedig
heid, f,
Vntahud,i9i^ïy onbedorven,on-
tefmet, adj.
Ui^aughi ongeleerd, niet on-
derwezen , adj,
T-^ ühieum, uitfpannen, v,
VmtenahU y onhouwbaar, adj>
^7/}/ArwA/«/, ondankbaar, adj,^
adv,
Unt hank
T «;.//»fO»<', onttrrionen y.
To Kn/ïtf,ontbinden, ontknoopen
losdoen, y.
Uni'ü, tot dat,<7<^y.; until thin.
tot d en tijd.
Uniilled y onbebouwd, adj,
ihthndys ont jdig , adv.
Unio 'ot, pi lp
Ur.K'Uchcdy onaangeroerd, ong^
Tcpt, adj,
^•i'tiwürd ^ moedwillig, onfa!
focül ik, kwaadaï^rd g,^ 'wars
drijvend, averegts, öf/.^
l^ni'^ird.v . mccdwiiliglijk
1 waadacïdjglljk , jct?.
Ünlrne, onwaarachvig, adj,
Intrufiinefs y ongetrouuhe d, /.
üntrujiy^on^eixouvjyadj. lijk, adv»
(Jntruth, onwaarheid, ƒ
Tv untwifi, losdraaiien , y.
Unvatuable, onfchatbaar, adj,
Utivariable, onveranderlijk, adjm
Unujualy ongewoon, adj.
Unutterahle, onuitfprekelijk, adj,
Unvttlnerabley onkwetsbaar, adj.
Unvtarrat tcbU y onvcrsmtwoorde-
lijk, adj,
ünwary y oflvoorzigt g , adj, lijk,
adv,
niet W'iikora , ouaan*
genaam, adj,
Un>xhnlcjcmey ongezond, aèj,
UnviUling, onwillig, ongene-
gen , adj, & ady,
Uh-wiltifignefs ^ oiiwIHgheid, f.
\Unwife, onwijs , dwaas , adj, lijk,
adv*
Unvfittit:glyym\tr(t2ir\iS]z^ onver-
nuftig , adj. lijk, adv,
Uf'Woithyy onwaardig,Cr;';.liik,fl</y.
Unworthimfs, onwaudigheid, f,
Uny:eldingy ontoegevend, onbuig-
zaam, ftug, adj,
l^ouhulafy^^Uln woordenboek,^,
Focaly dat tot de ftem behoort, adj.
l^ocation^ beroep, n. roeping, ƒ.
FGCffirationy luid geroep, n,
Vogue, zwaDg, m, achting , ro
be in \ogttey in zwang gaan, in
achting zijn.
Voice, ftem, ƒ.
Voidy ledig, adj,
To void ontled gen, ledigen , los»
fen afgaan y.
Folder y ontlod ger, m,
Voiding, omledigiog, ontlasting ,/*•
Voidnefs , ledigheid, f,
l^olar,ty vliegend, adj.
lüiile, vlug, end, wuft,fl<y,
Vohry, vlugt. vo£;elvlugt, f,
l^o:ley. menigte, ƒ.
^oluhley sloeij^nd, rollend, adv.
'^clubiUtfy rarihe d, vloeijend-
heid, rnllencheid, ƒ.
nlumey boek, boekdeel, n,
^^dumir.cif-t, tiic vfcle decien be-
w