Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
un p.
UNS.
sar
&
Uipieffftng, onbe'iagelijk,
Unpliant, < nbuigeJijk ,
zaarn , auu
Unpliantnefs, ftugheid, f,
Unpolite onbeleefd, acj»
Unprepared, onbereid, adj,
(Jnprepard' nejs , onbereidheid,
Urproftiabi'. ^ « nvoordeellg, ad],
nnproji'ftbiinef> y nadeel, n.
Unprovided, onvoorz en , oaver*
zorgd ad-.
Unpnnijhed. n- ftrnft, adj.
Un(p*aiifi-d, on vvoegd, a l\
Uunn fliona'ite, ontwi ielbaar,fl;<//\
lijk, adv..
U-iquietti Js , oiriisti.heid , f.
Tonnravl, u tpln zen, raden, yj
U'renhnchle, onredelijk, adj,
Uiretj'nr.bkmfs , onredelijk«
held, ƒ
U r.formnble onhervormelijk, o«*
herftelbaar, adj.
Unregarded, achteloos, nrj,
Unrtlenting, orïmQdoo%cu(i, on-
vermurwbzar, adj,
Unripaired, onverbeterd, adj,
T unriddlcyo^xo^feiJ,ontknoopen,
ontwar-e:'j v.
Unripe, onrijp, adj,
U-righifous, onreutvaardig , od',
Unripenefs, onrijpheid,/.
T» uvroll, ontrollen, v.
Ufjru^'y, ongeregeld, toomeloos,
adf. & adv.
Unrulinef:, orgeregeldh ld. ƒ.
Unsafe, onveili,, ij^ v.iariij t ,/j
lijk , adv,
U'ipivoury, onfmakel jk, f»i ake-
loos, adj
T unjay, ontzeg,-^en, afzegden, v,
Unfch oled, ongeleerd , adf,
T't unfeal, ontzegelen, y.
Ur, fear citable, on doorgron del jk,
Hi unycntjjie ^ oncvoiKcn, r. onnafpenreiljk, cdj. liik, c,d*f,
Urperceivable, onbcfpeurl 'k,<fi//. UnfforchabUnefs , ODdot>;gronde-
i Inperifkable, onverfsankelijk, lijkheid,/.
•'^^npleafant y onvermakelijk, on- Un ff afonabte. a/'j ^ adv,
aani^enaam, ad,'. & adv. \Unfeafonablenefs^ ontijdigheid
To unlock , ontftuiten , v.
Unlu:ky, ongelukkig, adj,
aiv,
U luckily, on^e ukkg'ijk, f.
T'j uurnon y onimii nen , verwijfd
maften, y.
IJnmaiIy, verwijfd, adj.
Uumanneilinejs , ongemanierd
he d, A
^/'ï/WöB«^r/j,ongemanierdelijk,<?</)'.
T^ unmejky ontmaskeren, v.
Untnaflcruble > onoverw.nne'ijk
adj,
U! mat citable, niet te evennaren.
Unmeant, met gemeend , a j,
Unmeafurable, onmeetbaar, adj.
Un-neet, ongefch'kt. ndj,
Unm^ntiohed, ongemejcf, adj.
Unmerciful, onbarmhartig, on^e
nadig, adj, lijk , adv,
Unmercifulnefs , onbarmhartig
heid, r.
Vnmeriidble, zonder verdiensten,
atj.
Unmindful, nalatig, alj,
Unmo'Ji, droog, ad}.
U/imoveable, onbewegelijk ,
Unmufical, wir>ludend, adj.
Unnatural, onnatuurlijk . adj,
Unnaturalnejs, onnatourl jkheid,/,
Unntctjfary, unneedfuly onnoodig.
adj,
Unnervate, zwak, krachteloos,«?/^'.
To unnerve, verzwakken , y
Unrobl , laag,gemeen, flecht,a^/y.
Unnumbered , ongeteld , adj.
Unorde'ly . ongeregeld , cdj,
T} unpack^ ontpakken, v.
Ut. paid ta ble , fmak el oos, ali,
t/tfp.ir^ownaW^, onvergeeflijk, ad]
U^'paralleled, «ee^aloos , adj,
(Inpartial, onpart'jd'g, adj
Unpeaceable, onvreedzaam, adj
& aiv.
Ti) tinpeople, ontvolken, y.
Unplerfcrtnefs , rnvermakelijk-
heid, cnaaD£enaambe:d, /'.
Unfee'mlineff, 'onh. rrjim.'Ijkïitid,
wanvoegelij\h2 d, f,
O 5
.■sfA