Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
318
UNB,
ÜNC.
"li
i
Uruib/c, onmagiig, adj.
Vnacctptahley onaangenaam, on-
aannemelilk, anj,
Vr.accüur.tablf <» onverantwoorde
Üjk, orverfchoonli;k, onredt
lijk , adj.
Vi.acijuahu} y onbekend , onbe-
wust, adj.
Uno&he, onwerkzaam, acj.
Vnadored, onsanjieheden, adj.
üp.adxifcd, onbedacht, onvoor
z'gMg , ad'h
U-afe^ed, natuurlijk, adj.
Unaided, niet geh» Ipsn, adj,
ünaihwable, onvergur.baar, adj
Vncltcrahle, onverandeilijk, adj,
Unamendabie , onverbeterlijk ,
Ccj.
Vr.uuimiiy, eendragtigheid, eens
gez ndheid, /.
U/ianimous, eensgezind ,cendrag
tg, adf. J jk, ady,
Vtianjwerabli, onverantwoorde-
lijk, adj,
Vnappallcd, onverfehrokken, adj-
Unappeafable, onverzoenl jk >on
bevredigbaar, adj,
Unapprehenfiyey onbeducht, adj
Unapproachable, ongenaakbaar ,
adj.
Unapproved, onverbeterd, adj
^.WpVjOnbekv/aam, adj.\\i\i, ady.
Unaptnefi, onbekwaamheid , ƒ,
Unr:pirir.gy niet heerschzuchi'g ,
adj.
Vnatiainable, onverkiijgbaar, on-
genaakbaar, aoj.
Unavoidable, onverra-jdel jk, adj,
Uaawóres, onverhoeds, ady,
To unbiir, ontfluiten, ojpenen, y.
Unh^comir.g onge
voCi:elijk, adj.
T> urtbed, opftaan, y,
V'-hefitiing, onbetamelijk, adj.
ürJ'egotien, ongeteeld, ö^/.
Unbelief, ongeloof, n
U'.helieyer, ongeloovige, m,
V-bidden, niet vcrzccht, adj,
To unlind, ontbinden, y,
Unblarinble i cnberispelijk, onbe-
ff'roken , raj, & ady.
Tounboh, ontgrendelen , v.
Unborn, ongeboren, adj,
To unbofom,as\ to unbofom one*sfêl}
to one, zijn hart aan iemand
openleggen.
To nnbottom., onibodemen, y.
Unbridled , losband g adj,
To unburthen , ontlasten , y.
T) unbutton , ontknoopen , y.
Uncertain, onzeker, onvasi,^^^.
Uncertainty, onzekerheid,/.
To unchoin, ontketenen, v.
Unchangeable, onveranderlijk,
adj,
UTichangeablene]s,onyttiCA^tïX\]\t.*
heid, /.
Uncharitable, liefdeloos, adj,
UnchaTitahlenefs,\\tiMooi\it\d,f,
Unchary, onbehoedzaam, adj,
Unchajie, onfcuisch, adj. lijk, ady,
Ur^chaflity, onku;schheid, ƒ.
Unchrijlian, oncbr stelijk , adj,
Uncircumcifed, onbefneden, adj.
Uncle, oom, m*
Unclean, onrein, aij lijk, ady,
Unclsannefs, onreinhdd,/;
Uneomelinefs, ongefchiktheid,/.
Uncomely, ongefchikt, adj,
Uncomfartable , troosteloos ,
droevig, adj,
Uricomfortahlenefs , troosteloos-
heid , ƒ.
Uncommon, ongemeen ongewoon,
z-ild;.aam, adj,
Ünconimor.nefs, ongemeenheid,
zeldzaamheid, f.
Uncomplete, pnvolkomen , adj.
Unconceivable, onbegiijpelijk, on-
bedenkelijk . adj,
Unconceiyablenefs, onbe^rijpelijl;-
heid, f,
Uncoicern, achteloosheid, f,
Ur.cor.cern(d,i)x\\jt\\ommexi, kom,
merloos . onbetrokken, aaj,
Uncor.cerrednefs, onaandoenlijk-
heid , onverfchilligheid , ƒ,
Unconquerable, onvervvinbaar,^^*.
Ur.contlrained, orgedwengen,vrrj,
adj,
Ür.confumable, onverteerbaar,cdj
Ur.contfjlable, onbetwistbaar, ad
1;'