Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
vis.
UM p.
n
amwoording, befcherming, wre*\l^,reountep^ burggravin,
kina, f»
Vindicator, Wreker, voorftan-
W.
yindikivey wraakzuchfig, adj.
y-ne, wijnftuk , m,
yïntg.r, e.lik, azijn, m.
Vineyard. wijngaard w jnberg, m.
Vinous , wimacht g , adj.
Vintage, wjnnogst, m.
i'cius kluveri^ï, ndj.
f-
Vi}ibilny , zj^ibaarhctu ,
I'^ifM',
Vtfibly,
adv,
l^ifion , gezigt, //.
yift'>nary y dat van gezigten
fijoken is , arj.
f^iftt., bezoek , n.
zi^ibaar , a- j. hjR, adv.
op ecnc Zi^tbarc wijze,
of
yir.t<iger^ wijnoo|fter, dru'ven-T'< vifti, bezoeken, v. »
iezer, m, Vifitant, die een bezoek aflegt ,
Vintner, wijntapper, tn,
Vintry, wijnkooperij, ƒ.
Vi',1, fjool, ƒ
Vifitation, bezoeking,/
bezoekerj m.
Viulabley y adj, ^idv,\yifor, momaangez gt, masker,
To violate, fchenden, verkrach-,A'i/'r^i^, gemaskerd, uój.
ten, V.
V'.otation , fchending,/.
Viülator , fchen der ; m.
ViAence, geweld, n- kracht, /
Viident , geweldig, heftg, vin-
nig , U'Ji. lijk, aiv.
Violet, viool, volei , /
Violin, vedel, viool , f,
Violijl, violist, m,
Vtper, Aider, f. ; viper^s-grafs,
aJderkruid, n,
Vi'ago, heldin , helleveeg , /.
Virgin , maagd , /.
Viigtnal, maagdelijk , adj,
Virginiiy, maagdom. m.
Vtrgo, maagd, (een van de ii
hemelsteekenen n,
/'/W/f, mannelijk, raanhaftïfijflfy,
I jk , adv.
Virility, manhaarhe'd, /.
Vriual, krachtig, cdj,
Virtue, kocht, deugd, f,
Viïtnelrfs, krachteloos, adj-,
Virttivfo , vernultige , m,
Virtaous , vroom , deugdelijk ,
(feugdzaam , adj. li k, ady.
ViritiOuFnefs, deugdzarimheid ,
Vi'uUncy, boosaardigheid, f*
Vfflay, ver^ez ^t, n,
Vi/uai.dai van het eezigcis ; yifual
rays, gezi^tUralen.
Vital, levenkweenend, adj,
To vitiate, bederven , y.
Vitiation, bedert, n,
VitiotiS, bedorven, adj.
Vitreous, glazig, glaa^achiig, adj,
To vitrify., tot glas maken, y.
Vitrification, glasniaking,
^'triot, koperrood , vitriool , n-
Ttvituperate,li'>i€rGn, verfmaden,.
laken, v.
Vi'.acious, levendig, adj.
Vivacity, levenc i-heiii, /.
Vtvaparous animais. Gieren,dtp
hunn longen Icvenciig vour -
brengen.
levendig mtken, vlug
maken, v.
P'iyiftck, levendmakend, adj^
T} vivify, levendig maken, v .3
(fleer, zweer, f. gezwel, n.
Tl ulcerate, zeveren, v.
Ulceration , zwermg . ƒ.
U.cerous, vol zweren , adj,
A /7///f/;ï0wf,fliimerg.m0dderifcï adf,
(JUimute, uiterfle, n.
Virulent, vergiftig, kwucitardig, 7w/zr//?<?, overzeescii, a j.
adf.
Vifait, %
Iaat
Viscid, klev#rig, lijmerig, adf,
Vfcidtty , Itjmcr -heid, /.
Vtfcouni 9 a^f, m.
Cff/ib r , bruinvisch , m,
^Umbrage, fchadow, ƒ.
Ulmbretiii, zonnefcheim, m.
Umpirage, befliïfing, /
\Umpire, »foeman, m,
0 3
11
1
I \'
V