Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
¥

3IÖ
vla.
vin.
yerjuice verluis , |T' yibratr,flingeren, zweven, 'ril-
Vermiform, m de gedaante vani |en. v
eenen woim, adj
yar-i/uge, wormniiddel,
/^ermiiv>n ^ verajzüot n,
To vermilio,. rood verwen, v,
/^fr^ïi/J, ongedierte , n,
f/trnaU ad). ; ihe yernal feafon,
de kncedjd.
l^erjanliiv , verfatllertefs , wispeJ^
turïghe d , /«
iTtfï/f ,.vers,
yeried , bedreven , ervaren >
adj,
/'V-jcrn"«, d cHter^ fv
i^fypjicaiion, verzctimaking, ƒ.
l^ei fifier, verzenmaker, w.
To -ve-rfify , vtrzcnmaken, v,
yerfwn , overzetting, vertaling9/.
/^(j« , groen,
yertebre y wervelbeenderen, r.
Verticale toppunt'g, regiftandig,
loodregt. adj-
Verti'^inom , dn'^elig , adj,
yertigo , dui/.clièheid, f,
VéT\xnt, ijzerkruid, n.
yery, zeer, louter, adj.
Veficatoty, trekpleisitr, n,
VeficU, 'blaas, f-
yafel, vat, vaartuig,
ycfl, kamizool, 77,
7o yeff, bekleeden, iutdosfchen,v.
Peftaly kuiscb, rein, adj,
rejUbnIe, voorhu s, n,
yeffwent^ kleed, n,
yfftry, kerkvertrek, kamer, f;
veiïry-ke^per„ koster, ot. ; yejlry
man, kerkmeester, 02,
yeflure, kleed, n,
Fetckes, wikken,/.
Pe<eran foidier, oude foldaat, m
yettrirarv, veearts, m.
Tu vex, kvvellc'n, plagen^ y,
yexation, kwelling, plaging,/.
y xnti«>vs, verdriertg, adj.
yfxatiimfnejs verdrietelijkheidj/.
y xtr, kwelgeest, m,
y?linefs\ leelijkheid, /
Usly^ leemk,
yial, fleschje, n.
yiands, fpijs, /. voedzel,
f^lbraihn, zwaait ng,
l^fcar, onderpnker, m,
f^'carfnp , ftcdchouderfchap, r.
Vice , oudeuii'i, yice-ad^iirul,
onder vlüoth-er; yiccioy,
onderkoning , m,
i'Ktd, flechw l>edorven , adj.
^•'^•ceroy , onderkoning, m.
■ 'icinity, buurt, nabuurfchap, /.
y'cine nabij ,*adv,
'^■cioHS, fnood,^flrty liik , adv,
yiciffitude, verandering, wisfe'-
vall gheid , veranderlijkheid, /.
y^i^im, flagtoffer , n.
Victory overwnnaar. m,
'f'l^orïous, overwinnend, adj.
Victory, overwnning, /.
To yi&ualy van eetwaren voor-
zen , y,
'icltiaUer, proviandmee-ter , m,
'ictuals , mondbehoeften , f,
l^iaelicet, yiz, nameliik, ady,
To vie, wedijveren , kampen, v.
ytew, gezigt n.
To view. bezien , befchouwen,v.
Viewer, befchouwer, m,
Vigilance, vi^.iiancy, wakkerheid ,
waakzaamheid, f,
Vgiinnt, wakker , adf lijk , adv,
l^gorous, dapper, fterk, kloek-
moedig , adf, lijk , ady.
Vigour, wakkerheid,/.
ViU, flecht, gering,eerloos, ver-
achtelijk , adj, and . ady,
nienejs, geringheid , laaghe d, /.
To yilify, fchenden, lasteren, v.
'buitenplaats, /
Village, vlek. dorp, n.
Villager, dorpeling, f».
Villain, fchurk , m,
(^illanous, fnood, adj, l'jk, adv,
yilla>y, fnoodheid, fielterj,/
Villntick, dorpsch , boersch, adj.
Villous, ruw , adj.
Vincible, overwiHDClijk, verwin-
baar, adj,
Tn verdedigen, wreken,
befchermen, v.
.Vindication f verdediging, ver-