Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ven.
vaas, ƒ.
^'ajf^s onderdaanjvasfaal-j m,
Vajjalage, leLTimanlchap , rt,
^ay?, overgroot, fl«//.; a yaji quart
tUy, eene overgrote menigte.
Fafiaiion, verwoesting, ontvol
king, /.
raflty, onmeetbav, ady.
Pajinefs, overgrootheid, f,
y^fiy» groot, adj,
yat% vat, n.
raiictde, dichiermoorder,
T'i yailcirMe, voorzeggen, v.
Vavcn-) , waarzegging, /.
Tault, gewelf, n. loop , m,
To yault, welven, tuimelen, y
Vaultage, ver wuifde kelder, m.
FauUer , fpringer , m.
Vaut.t, gepoch, n,
To yaunt, fnorken , pogchen, y
yaunter, fnorker, m,
y:AV2rd, voorfte gedeelte, n
ijberty y overvloed, vruchtbaar
heid, ƒ
IJ deer , uijer, n.
K-tf/, ka fiVieesch , n.
To veer, vieren, v.
yeget(.hie, groeiSaar, aij,
To yegetaie , wa fen, groeijen , y,
wasdom, m,
yegets, krachtig, werkz?flra,fl*;y
yehemsncy, h ft ghcid, f
yehtmeul, hcfig, a<ij lik, adv
yehicle, voenuig, n draagbaar /
To reU , omnuijcrijn, y.
yeht adt-r . ƒ.
Toyein, aderen, marmeren, y
Veiny, adeiachrig, öün
To yellicaie . rukken, plukken, y.
Vellum, psrkement, n.
Vehchy, fuelheid , /.
Veivtt, fluweel. n.
Vertaly koopbaar, adj.
Vendee, kooper, m.
Vender, verkooper, m.
Vendition, verkoop ng ,
Venemous, vergiftig.
Venerable, achtbaar, eerwatrdic»
odj lijk, cdv,
To venerate, eeren, v.
Veneration, eerbiediging,/.
ver.
315
Venèied , venereous, lusthaitip,,
adj ; yencfeal'diftémpcr,VQi\\ii-'
kwaal, ƒ.
^eneryt vleefchelijke lust, /.
To yenge, zich wreken, y.
Vengeance, wraak , f.
Venial, vergefelijk, adj,
Venifon , wildbraad, n.
Venom , venijn , vergif n,
Vencfmotis, yenijniè , vergiftig,
Vent, lucht, tocht, f, luchtgat, n,
roytfwr/ouffen,luchten uitveoiec,
verkoopen, razen , tieren , y«
l^entiduB, luchtpijp , /.
'^0 ventilnte, wannen, y.
Ventilation, wanning , f.
l^entoftty winderigheid,
Vntficle, maag . f.
, buikfpreker, m.
Venture, waging,/, kans, m.
To venture, wagen , y.
Venturer, wager, m.
^(ffl^tffOKf , ligt wagend, ftout, on-
dernemend, ar^j, ar.d, adv.
Veracily waarfpreking, f.
Verb, werkwoord, n.
Verbal, woordei jk, adi and, adv,
(^erbativi,vtxï woord tot woord,<r/^'
Verboff, woordenrijk , adj,
Verbojity, woordenrijkheid,/*.
Verdant, groen , groenend , cdj.
l^erdiB, vonnis, n, uitfpraak , f.
Verdigris, koper roest, fpaansch
groen, n.
Verdure, groenheid, groente, f.
Verdurous, met groen bedekt, aitj,
Verecund, zedig. ad].
Verge, roede, ƒ landpaal, w.; 0«
tke verge of death, op deti
oever van den dood,
To verge nederwaarts buigen , y.
y-rger , roedrager, m.
Veridical, waarfprekend, waar-
atht.g. adj
'\rijication, waarmaking , K
To verify, waarmaken, bewaarhe«
den, y.
t^erily , waarlijk, adf.
■^erifmilar , waarfcbijfilijk . ndy.
rifimiliiy, waarfchijnl j^-Heid,/,
VerUy , waarheid , A
O 2