Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m


VA-L.
voorbeduidfel, n.
TypQf:raphsr, dniklcr, m.
TypOMraph^, boekdrukkunst, f.
lyrannicnt, dw.ngelandsch, ti-
rannisch, adj,
Tyrannfcaliy, op eene lirann fche
wijze, adv.
TV tyrannifs, dwingelandij oefe
nen, geweid plegen, wreede*
lijk handelen, v.
Tyranny , dw ngeiavidij, gewelde
"nar j, lirannij^ /.
Tyrant, dwingeland, gewelde-
naar, Hi.
To tytkii, vertienen, v.
7yther, veriiender, m»
V A.
■TTacarcy, ledige plaats , ruim-
" te. openftaning, ƒ. fpeel
djd , w.
Vacant, openftaande , adj.
To yacate, verniet gen, v.
V.icai\or, regtsftilfland, m.
To vacillate, waggelen, v,
i^acuHy, vacuum, ledigheid, le-
dige plaats, f.
Vacuous, ledig, opengaand,
Vagabond, landipoper, m.
Fasary^ dweeperij, vreemde
gril,/.
Vagrancy, zwervende ftaat, m.
Vagrant, omzwervend.. oogebon-
den, adj.
Vail, flu jer, m. floers. n,
To vrti^met een'fluijer bedekken,r.
Vain, ijdel, 1 gtvaardfg, adj^ üjk,
adv»
Vainnefs, ijdelhe'd, /.
Vole . valley y dal, «»
Valedi^ion, vaarwel, n.
Valets dienaar, knecht, m.
Valiant, dapper, kloekmoedig,
adj, lijk, adv,
Valiantly, dapt>erlijk, ady.
Va'iantnefs, dapperheid, f,
Va!id, ViCTk, deugdi», krachtig, adj
Va'idity , kracht, waarde , /.
i^'aiity, , laagte , /.
l a'.reus 5dapp2r,wanh3ftis, adj.
VAR.
lijk, ndv.
Valour 5 dapperheid , /.
Valuable , gewigtig, adf.
Valuation , waardering , fchat-
ting, f.
Valuator, waardeerder, m.
Value, waarde, / prijs, m*
To value f waarderen, achien,
fchatten , y.
Valvey klapdeur, /
Valuing, waardering , j„
Vamp, overleer van een fchoen,
n*
To Vamp, vermaken, opflikken, v.
wan,/
lo van, wannen, y,
^On-guardy voorhoede van een
leger, «.
l-^ane, vaantje, n, weerhaan, m,
To vantfh, verdwijnen, v.
^anity, ijdelheid, f,
To yanquijïi, overwinnen, y.
t^anquipier , overwinnaar, m.
Vantage, voordeel, nut, n. toe-
gift, f. overwigt, n.
Vapid, verfchaald, adj.
Vapidity, verfchaaldheid,geeste-
loosheid , /.
Vapor er, fnoever, pogcher, m^
Vaporijk, zwaarmoedig, droef-
geestig , adj.
Vaporous , dampig , adj.
Vapour, damp,
To vapour, wafemen, fnoeven ,
Variable, veranderlijk, wispel-
turig, wuft, adj.
VariabUnefs. veranderlijkheid ,/.
Variance, krakeel, verfchil, n.
Variation , verandering, f.
To variegate y fpkkelen, fchake-
ren, y»
Variegated, veelverwig, adj»
Variegation, fchakering, /
Variety, verfcheideoheid,/.
Various,vQx^chQUtïi,arj lijk, ady.
Variet, fchurk , fchobbejak, m»
Varnifh, vernis, n.
To ynrnifïi, vernisfen, v.
Varnjjk'.r , vernisfer, m.
To vnjy, ver fchillen, verfcheiden
maken, y.