Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
tut.
TYP.
313
Tun, ton, ƒ.
Tunable, welluidend, d'ij\
Tanablenefs, welluidendheid, 1.
Twwtf, gezang, i:ed, n. wize,/.
kiank , to he out oj tune,
bedremmeld, ontfteld zim,
Tunelefs, wanluidend, adj,
Tuutckt bovenrok, tabbaard, w.
Tuf.icle, vlies n,
Tunnase, tonnegeld, w.
Tunnel, trechter, m.
Turban, tulband m,
T'irhxd, dik, troebel, adj,
Turbiànejs , troebelheid, f,
Turh ,t, rarbot, m.
Turbulent, oproerig, adj, lijk, ady*
Turcifm, tnrkendom , ».
Tuïd, drek, m, vuiligheid , f.
Turf y turf, m. graszode , f,
Turfy ^ turfachtig, adj,
Turgefcence, opgeblazenheid,/.
Turgijî, opgeblazen, adj,
Turgiaitv, opgeblazenheid, f,
Turk, Turk, m,
Turkey, kalkoen, m,; turkey
<rocA,kalkoenfchehaan; turkey'
hen, kalkoenfche hen
Turmoil, moeite, hindernis, af
matting, j.
Turn, keer, m, draaibank, f. ; turrt
P'ke, draaiboom, m.; turnfpit,
fpitdraaijer, m
To tarn ,dfaaljen ,omdraaijen,kee-
ren, y,
Tarnrr, draaijer, m.
Turning, draaijing, keering,/.
Turnip, raap/, knol, w.
Turpentine, terpentijn, m.
Turpitude, fchandelijkheid, fnood
heid ,
Turtle , fchilpad , f
Turtle, tortel, m. torteldu'f,
Tu(h , weg ! fooi ! Interj,
T"!^ « uitftekende tand, m. ;
the tufts o/a .viUboar,deÛzs
tanden van e^-n wild zwijn.
i Tutelage, voogdi fchap, /
Tutelary, befcherraend , befchut-
tend, adj, tutelary angel, be-
fchermengel.
1 Tutor^ opüener, voogd, leer
meester, m.
To tutor, berispen, beftrafFen, lee-
ren , onderwi!zen, y,
T'itnrefs, voogdes, f.
Twain , twee, adf.
Twang fcherp geluid, n.
Twangling, vervelend geluld.
T> twattle , babbelen , fnappen, y.
Tweak, verdriet, n.
To tweak one . iemand -n den reus
kn jpen, v,
Tw^eatff, gereedfchapkoker; bar-
bierkoker, nu
Twelfth, twaalfde, adj,', twelfth'^
day, driekon ngrndag.
Twelye, rwaolf.. n,\o book in twft*
yes , een hoek in twaalven ; a
twelvemo th een jaar ia twelve'
month ago , een jaar geleden.
Tyi.rhefcore ^ twaalf aal twintig.
Twftiry, fwnrig, adj.
Twice , tweemaal, adv
Twig , rak, m telg, f; Urne twig ,
I jmftang.
7, vol rakken . adi.
'Twfiight licht cn donker, fcbe-
merlicht.
Twin, twpejing, m.; tw:n-Hke,
als tweelingen.
To tvfir.é, fl>aa))en . flingeren, v.
To /w/nc^, kwelen, bn jpcn, v.
To twiftkfe flik keren . twink- Jen,
blikken,y ih-tvinkiine.oftht
flars, het geflikker der ftsrrfn ;
the iyx-i'.klh.s f the eyes, het
blikken der oogen.
Twirl, roüddfaaMintï, f
Tw^J}, flreng, m vlecht, f,
ro/w;y?,draa .ien,ftren«elen, vlerh-
ttn V. • 10 twifi thread, garen
twijnen.
Twijier draa jer, m,
To twitch. ni(P'D knellen, v.
T t^jfitter klappertanr^en - v.
Two,tweQ,adj.',rwobreafl. twee 'n
't ge'ld; tw'- fold, tweevoudig.
TwohandedZeer groot, adi,
Ty , binding, knooptng, f,
Tymbal, keteltrom, f.
7Vnv, zeer klein , adj
Sype, voorbeeld, afbeeldfcl,
O