Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
tri.
Treëtife, verhandeling,/,
Teatment, onthaal, n, behande
ling, ĥ
Treaty, handeling, ondcrhande-
liög, / verdrag, verbond, n.
Treble, drievoudig, adj.
Trebly i dr evoudiglijk, ady.
Tree, boom , m.
Trefoil, klaver, /.
4 Trdlis. tralie, /.
Tntremble,hQ^Qn, fidderen, tril
len , V.
Trembler, bever, iw.
K Tremendous , vreesfelijk , geducht,
^ akelig,
h Tremulous, bevtnde, trillende,ö/3y
iii Trench , graft, loopgraaf, ƒ.
<1 Trencher, houten tafelbord, «.
Trencherfiy, tafelfthuimer, m.
Trencher^man, groote eter, m.
\Trepan, hoofdfchedel, boor,/
\To trepany trepaneren, verfchai-
I ken, y.
iTrepidation, bev'ng, f»
[ Trefpafs, overtreding, /•
ITü trefpafsy overtreden,
gen, y.
rrefDafPer,ovtn\t^^i, Zondaar,»?.
ÏTfclfcs, haarlok, /.
Trejlle, drieftil, «r. fchraag, /
Trevet, treeft, f.
Trial, proef,/, m. regtsgedin^,
proces, n.
Trial'gue, driefpraak; gefpreV
tusfchvU drie perfonen.
Triangle , dr ehoek ,
Triau^ular , driehoekig , adj.
Trihi, ftam, m. gedacht,
Trihuiaiion, druk, m. verdriet,
vervolging, f.
Tribunal, vierfchaar, regtbank ,/.
H Tributary, cijnsbaar, adj.
t Tfibute, tol, m. fchattng,/.
^ Tl ice, oogeiiblik, n.
Trick, looze trek, m.
To trek , bediie^tn, y.
To trick up, opfcbikkcn, v.; irick
ing UP , opfchikking, /,
Tricker, ücdrieger, m.
T'i'jkiCty bedriegelijk, adj,
TRO.
-3"
Zond
r-fj^fA, bedriegelijk, adj\
To trickle, droppelen, biggelen
iV
Trident, drietand , m.
Triduan, dat drie dagen duurt, adj^
Triennialt driejarig, adj.
Trijïe, beuzeling, kleinigheid,
vodderij, f.
Th trijle, beuzelen, y.
Trijïer, beuzelaar, m,
Trifiingly , beuzelacht^lijk,
Trigger y fpaak, /•
Trigon, driehoek, m.
Trigonometry, driehoekmeting,/;
Trill, beving der ftem in het
zmgen, /,
Tl) trill, beven, y.
Trim , net, puntig, adj. lijk, adVi
Ta trim, optooijtn, uitraonfte-
ren , y.
frimly, net, zindelijk, ady.
Trimhier,o^xoo'ltr, opfchtkker,w.
Trimming, optoolj ng , opfchik-
k ng , / optooifel, n.
Trine, aretallg , adf.
Trinity, H. drjeëenheid van het
Goddel jk we/cn» /.
T/inkets, beuzel ngen , pronkerij,
Trt.ket, bramzeil.
T/ip, glip, ftruikeling,/; reisje
To tnp , vangen , betrappen, tr p-
peletj, y.
Trip', pens, afval, m.', tribe
woman, pensverkoopfter,/,
Tripiing, KCtrppel, n.
TiipU y drierouftig. adj,
TiipTic'ity , driedub' elheid , /. ;
frite, gemeen, geHcie», cdj.
Triitttcj's, gemeenheid, f,
Tü trituraie, verinrlen, vergrui-
zen, y,
Trituitu 'iCn , vergruizing , /.
Iriyial, meen, gering, flecht,fl<f/.
Triviallygemeene wijze,
ady.
TiUih ph , zegepraal, /,
'O tiiuniphy zegeptalen, v.
T iumphart, zegepralend, adj.
i'fiumpher, zegepraler, over-
vviiioaar, tr-.
^riu^nphar.tly, op eene zege-
pralende vvijze, adj
Triumvirate , driemabfchap, n.
To troll about, lui en ledig