Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sro
TRA.
TRE.
O"
f
trrnsgrefs. ovenreden, te bui-
ten gaan, (chenden, y.
Trahsgrefton , overtreding, ver-
breking, ƒ.
Transgrejpor, overtreder» w.
Tranfient, voorbijgaande, vlug
tig, adj,
Tranfit, doortogt, m, doortogt
briefje, n.
Tranfition9 overgang, m,
Tra^fttiye , overgaande, adj,
T/vï/ïjï.'ory, vergankelijk, voorbij-
gaande, adj,
To tranflate, overzetten , venalen,
y.; to tranflate inte Dutch , in
het Hollandsch vertalen
Tranflation, ovetzetticg, verta
ling» ƒ.
Tranflator , overzetter, verta
ler, m,
Trahflatory, overdragend, adj.
Tranfportation, vtt^oénng, ver-
zending , f,
Tranfpêrted^veuïikt, vervoerd,
adj,
To tranfpofe, verzetten, verplaat«
fen, y.
Tranjpofition, verzetting, verfteN
Ing, verfchrikking,/.
To tranjude, doorzweeten^ y.
Trap, yHif.ymoHfe'irap, mu zeval.
7'f/Jpp/«^*,verfierfels,«.opfchik,OT.
Tinfhy uitfchot, n,
Trajhy, wrak, flecht, bedorven ,
adf,
To trcyail, zwoegen, flaven, v,
Trayd, arbeid, nt. reize, ƒ.} a
y/oman in tray l, eene vrouw
in arbeid, of barensnood; a
book of trayels, eene re;sbe*
fchr.jving.
\T'> trayely reizen, v.
Travflucent„ doorfchijnend, adj,\Travelier , reiziger, m,
Tranfmarine, o^'erzee$ch, aaj, ; Trcyeltainea, afgereisd , vermoeid
To tranfm'rgrate, van het eene land
naar het andere verhu zen, y,
Tranfmïgration ^verhvLizwig, ziels-
verhuizing, f.
TrauJfniJ/ion , o.erzendirg , over-
handiging , overmaking, /
Totranfmit, overdragen, "over-
handigen , overmaken, y.
Tranfmutahle, veranderbaar, adj.
T>anfhiutait(.ny verwisfeling, ƒ,
To tranfmutf, verwisfelen, y.
Tranfparency , doorfch jnend-
heid , f.
doorfchijnend, door
luchtig, adj,
Tranfpicuous, doorz gtig, adj,
To tranfpierce, doordringen, y.
Tranfpiratton, utti*/af mirg, f.
To tranfpire, uitwafeinen, y.
Ti) tranfplace, verplaatibn, v.
To tranfplant, verplanten, y.
Tirapfplanter, verplanter, m.
Tranfplanting , iranfplantaiion,
verplanting , f.
Tranfport, verrukking, vervoe-
ring, opgetogendbeid, f,
To tranfporty vervoeren, y,
Tratifp9Ttabl€, vervoei baar , adj.
van reizen.
Tfaverfe , middeTchot, n,
To traver je, overdwars leggen , y,
Tray, melkmout, f.
T.'üvejiy, bclagchelijk gekleed,
arj.
Treacherousi trouweloos, verra-i]
derlijk , adj, Ljk, ady.
Treacheroufnefs, trouweloos«"
heid, f.
Treachery , trouweloosheid, ver-:
raderij, f,
Tfcack, trakei, fiio^p, ƒ.
Tread, tred, voetfpoor, n,
To tread, treden, betreden, y.\
Treader. treder, m,
Treafon,\e\T^id,fi, •,h'gh treafan x\
hwg verraad
rteuj'onah'e, verraderlijk, adj.
Treasure, fchat, m ; treajute
houfe, fchatkamer, f.
Prrafurer, fchatmeester, fthati
b'izorger, fchatbewaarder, m\
Treafurerjhip, fchatmeej-terfchapi
n-
Treat, or^tbaal, gastmaal, n,
7O treaty handelen, onthalen,
Treatable, handelbaar, adj.