Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
ARM.
ARR-
Arithmetlctan, cijferaar, Ttken i/fromatical, oromaticky kruidig,
kundige, m. ^ | geurig van fpecerijen, adj.
Ark, ark , bondkist; iVo^AV rondom, ady,
iNoachs ark; the ark of the Around him^ roniom
covenant, de ark des vcrbonds. To aroufe, aanwakkeren, aanpor-
Arnty arm, m ; the rtght or left ren, v. a,
arm , de regter of linker-arm. Arquebufe, vuurroer, n, hand-
Artn-pit,arm hole, ok fel, m.; armA busch , /.
chuir y leuning-ftoel , zetel dagen ,dagvaarden,v,
Itoel, armftoel; an arm of the Arraigning, daging, ƒ.
/*<?a, eene zee-engte, zee arm. To öffö«^^, in orde fchikken,
Arm^ wapen , geweer, ff.; fircA regelen, v. a,
arm, een fchietgeweer, n, <Arrant, louter, uitftekend, ;
To tfm, wapenen, toeru'ten, r.;^ an arrant knave, een overge-
to arm oné^sfelf againfl the\ geven guit; an arrem wkore ^
enemy, zich tegen den vijand; eene fiioodè hoer.
wapenen.
krijgstoerusting, v.
Armature, wapening, ƒ
Armed cap-apee, gewapend van
het hoofd tot de voeten.
Armada, fcheepsvloot, ƒ.
Arming, wapening, wapenende.
Arms, wapenen,geweer, wapen
fchild , wapen; a man of arms,
een oorlogs-man, krijgsheld;
tê he up in arms, in de wapenen
lijn; to take up arms, de vva
penen opnemc n ; to lay down
aims, het geweer neerfmijten;
the arms of Amflerdam, het wa
pen van Amfterdam.
Armlet^ armpje, n.; an armlet
of pearl, een armfnoer van
paarlen.
Armour, wapenrusting,/, wapen-
tuig, geweer, n.
/! coat öfwottf ,ecn wapenrok, m
Arotourer, harnasmaker, florm-
hoedmaker, m,
Armory, wapenfchildkunJe, /
Armory , wapenhuis, n,
Armfi krijgheer, heerleger,heer
kracht,leger, heer, n.; aland-
army^ een land heer^; to rc.i'e
an army, een leger op de been
brengen ; t/ie wings oj an army,
de vleugels van een heerle-
ger, a naval army, eene oor-
logsvloot.
ArmtpQtintyXtkZ^Wi in
Arras'Cloth , tapijt, behangfel,
To array, bekleeden, y.
^rray, gewaad, kleeding,/. fiersel,
flagorde, fetin array, in
flagorde ftellen, fchikken ;
wil hout array . onordelijk.
Arrayers, monfteraars, wapen-
fchouwers, m,
Thearrear of an army, de achter-
hoede van een leger , y.
Arjear-guard, achterhoede, /.
Arrears, achteiftal'en, w.
Jn arrears, ten achteren
Arrearage,9Q\{XQi(i^\\%^ fchuH, f,
Arrefïy beHsg , raadsbcüuit, t.\to
take in atrcjl, in beflag ne-
men,
Toatreji, bellaan, de hand op-
leggen , vasr7etten, v.
Arrejling, beflag, vastzetting,/.
Arrival, aarkomst, aanlanding, f,
To arrive, aankomen, aanlanden,
V.; to arrive at a place, op
eene plaats aankomen.
Arriving, aankomst. /.
Toarrodf, beknabbelen, knaau-
wen.
Arrogancy, verwaandheid, ver-
metelheid, /.
Arrogant, verwaand, vcrmet.n,
laatdunkend, trotsc)i, adj.
Arrogantly , vermeteulijk, ver-
waandeJijk, adv.
To arrogate,t\ch verm ten f aoma-
tijden, y. \ hearrGgUies too much
«