Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
TRA,
TRA.
30f
olp, «.; a tra6t of time XTraUftJs, verraderes, ƒ.
bcrtek van tijd Trammely fchakel.net, n.
vervol?,
een
yaüable, handelbaar, lenig,
bnigeaam, aJj, lijk, ady,
'ra^ablenefs , handelbaarheid,
buigzaamheid, '/•
fatale. traktaat,
Vrff/tf, ambacht, handwerk, r.
nering, f handel, »j.; trade-
wind, pasfaat wind , nu
Ï' trade, handelen.handeldiijven,
koopmanfchap doen , v,
.ader,handelaar, handeldrijver,
koopman, m.
'adefman, ambachtsman , m.
'ading»yejfel^ koopvaardijfch».

•aiition, mondelinge overiev<
r »g, /.
adiiional, op overlevcringec
fleuneade , adj,
iditiye, dat overgebragt kar
worden.
traduce, overhalen, belasteren,
lekelen, v.
aaucer , eerroover, kwaad-
fj^jrpreker, m.
aduclngy belastering. /.
;;; sufn^ion, overzetting , ƒ.
^fich , koophandel, handel, m,
trojjich, haxjdel drijven, v
igeaian, ireurfpeldichtcr, m
igtdy, treurfpel, n.
igical, treurig, adj, liik, aiy
r, i^fcomedy, blij-eindend treur-
. peJ «•
1 iraj.'Si, overwerpen , over
Irengcn , v
3] iiion, overvoering,overzet
ïtraU, flepen, fleuren, y,
'iiling, fleping, ƒ.
^in, lloet, fleep , trem , m,;
Ï-ain-hands , bi rger-fchune-
j,
t'ain ü/», opbrengen, optrek-
v.
%iierQU5, verraderlijk, adi,
T^iteroiifly, op eene verrade/lij
wijze, ady,
tor, verrader, m,
\
Vu trample , vertreden, vertrap-
pen, trappelen, v,
T^amplivg, vertreding, /.getrap-
pel yn,\a trampling noife, het
geraas met de voeten.
Trance, verrukking van z'nnen, f,
Tranation, overzwemming,/.
Trane'oil, traan, m,
T*"inn€l, houten pin of nagel.
Tranquil, gerust, IHi, adj,
Tra*iquillitv, gerustheid, ftlte,
kalmte,/.
To t unqwllUs, ftillon, gerust
ftellen, V.
Tütfar,fa&, verrigten, athandelen,
voeren, y.
Tr^« jö/o/i, verrigting , verhan-
deling , daad,
T ar:jdSor, verrigter, m,
Tranfanimcdon, verpfaatflng der
ziel van het eene ligchaam in
het andere.
To overtreffen, te boven
gaan, y.
T uH'cendence, overtre:Ting , /
Tr -ivfcender.t, cverrrefTjnd, uit-
muntend, adj, lijk,^.
To tranfcQlate, doorzijgen, door-
loopen, y.
To tranlcribi, overfchr?jven, uit-
fchrijven, y.
Tranfcript , tranfcriptinn , af»
fchrif«*, n,
T' tra:iscur , overloopen.
Tia'ïscurftor', het overloopen,».
To transfer, overbrengen, over-
dragen, v.
Tra ti{igura(ii>n, gec'aante-veran-
derlng,/.
T i onsfigure, dr gedaante veran-
deren , y.
T ttansfx, doorl-oren, y.
T \Miy,iform, hcivormen, y.
T-ansformaiiorti gedrarteverande*
ring. ffftfltevernisfeling, her-
vorming , /.
T anfi rmer, hfrvormer, nu
To ttansfufe, overgieten, r.
T/ansfufton, overgieting, /•