Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
308
to a
tra.
T-)pmaJl, fteng, ƒ. | Touchy, ligt geraakt, kribb'g , adf,
TopogTaphei,Tp\ztit^beCc\\si]vtr,m,\Toughy taai, adj. lijk, adv.
plaats be fchrij ring,/.'
Topping, topping, afki^otting,/.
Toppingly, defa^ijk, adv»
To topple, voonïver vallen, v.
Topfy turyyxcnor\^txSit bDven,a^f>
Torch, fakkel, in.
Torment, pi;n, pi in'ging, f
Tormtnttr , p jn ger, kweller ,
plager, m.
Tifrmentil, zevepblad , n.
Tormentor, pijnieer, beul.
Tormtnting , pijniging , ƒ.
Torpid, verft jfd, tr&ag, adj.
Tofpdnefs, verft ifdheid » f,
Torrefu^ion, verdrot g^ng, ƒ.
Torrent, geweldige ftrooin , m.
Torrid, verzengend, branden<i
heer, adj,\ the torrid zone, de
verzengde luchtftreek.
To torrify , dor en hard maken,
zengen, roosten, y»
Torfion, verdraaijing, ƒ-
JTort'le, gedraa d» ge fliogerd
Tortion, pijiu pijnig ng, f.
Torto'fe. fehildpad, ƒ.
7*ortuous, gedraaid, adj*
Tortuoftty, bogtigheid.kromte, f.
Torture, p jnbank, /.
To torture, pijnigen, y.
Torturtr , pijniger , beul,
Torturing, pijniging, foltering, ƒ.
Toryity, ftuurschheid , adü
Torvous, ftuursch, adj,
Tofr, bons, ftoot. (chok, fi.
To fo/r, flingeren, fchudden, bon
fen, fobokken, opgooijen, y.
Tojjer, opftu tcr.
T'ffing, flinger ng , f.
Total, ginsch, geheel, adj.
Totally, ganfcheiijk , ady,
To /or/tf/«,fchudden,waggelen,y.
Tottering, fchudding, waggeling,/
Touch, gevoel, n, aanraking ,
toets, m,; touchflcne ,toetsfteen.
tn,', the touch hole oj a gun, 't
laatgat van een ftuk , of roer.
To touch, aanraken , tasten , v.
Touchable, raakbaar,voelbaar, adj,
Tuuchinefs , kribbigheid, f,
To tcughen,\2A worden, y.
Ti taaiheid , f.
Tiur, reisje, toertje, n,
Tvw, werk, n.', »äs tow of ßax,
bet werk van vlas»
r / t^nv a ßip,t6n fchip op het fleep*
touw hebben, y.
Tvwards naar toe, tegetis, jegens,
adv ; he turned towards m', hij
keerde naar mij toe; towards the
end of the weck , tegen het laatst
van de week ; he bthaved him"
fdf yery viellto wards me ,bij ge-
droeg zich 7eer wel jegens mij,
Towardlin-fs , trwardnefs , goed-
aardghed, buigzaamheid,/.
Towaraiy leerzaam,
adj,
T'^mu l, handdoek , m,
Toweri toren. kasteel,
T'Jwing, trekking, f,
Ts wn , ftad, f i a country towrt,
een vlek of dorp.
To^nhoufe , ftadhuis .
T-.wnfman, ftadgenoot, m,
T'hvnßip, ftads gebied, «.
To rov/if, rukken, llingeren, fleii#
ren, ftommelcn, ftoeijen, y.
Towftr ftoeijer, m,
To^ytoys, fpeelgoed , poppegoed,
fpe«ltu g, n, j toy-ßwp, poppe-
kraam, /.
To toy, beuzelen, y.
Tyifi» dartel, ftoeiachtig, adj,
T^ace i voctfpoor, fpoor, n,
To het fpoor navolgen,na-
i^euren, y.; ro tracé out, na»
fpeuren; to träte a hare, eenen
baas op't fpoor volgen; to trect'
over a piSlure, eene fchilderij
affchetfen.
i>jr^r,nafpeurder,navorfcher,»;.
Tracing, nafporing , nafpeu-
ring,/.
Track, voetftap, m,; the track cf
a cart'Wheel, wagenfpoor.
Trackle/s, onbetreden, onge-
baand, adj.
Tracl, verhandeling, f, beftek.