Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
305
tim.

Ticket fhntdt, «.; <2 lottery tick"
ety een loterij briefje j n»
To ttckle, kittelen , y.
Tickler, kittelaar, tn»
Tkklipiy kittelachtig, adj»
T^chtack, tiktak-fpel ,n,%topUy
at tich-tück, op het verkeer
bord rpelen.
Tid, lekker, a^j.
Tottdaïe, liefkozen, ftreelen, v.
Tide, get j, tij, ; ^ windward
tide, een getij dat tegen den
wind gaat,' a tide of ebb, 'tge
tij van de eb; to go •with tlu tide,
voor ftrooTi hebben; fpring
tide, fpringvloed ; neap'-tide,
laag water
Ti'e, tijd, ftond, m.
T'desman, tolbed ende . m,
Tf dings, tijding, boodfchap,
Ti/y, net, zndelijk, behendig•
handig, adj.
To tie, binden. knoopen, y.; /0 tie
together 9 zamenbinden.
Tiger, ü]gCT, m,
Ti^M* new gofchikt, digt, niet
lek, adj.
To tighten, digt raaken, y.
Tightnefs , digtheid, f»
Tigrefs, tijgerin, ƒ.
yi/tf,tegel, tigchel,«.,-pafl-/?7^,pan
dakpan; ridge-tile , vorstpan
To tile, or to cover with tiles , met
tegels dekken, y.
Ti ly tot dat, voor dat, voor en
aleer, conj.
To till the grottrd, het land bebou-
w. n, y.
Tillage, landbouw , m.
Tiller , landbouwer, m,; the tiller
ofa ^oc<,het ro^r van eene fchuir
Tilling, landbouwing,
To tiit^mai eene lans rennen,«n een
fteekfpel rennen, y.; tiit-yard,
renperk.
Tilting, fteekfpel, n,; lilting fïaffy
ren fpeer; the tilting of a barrel,
het opleggen van een vat.
Tiw&^r,timmerhout, «.; timber
merchant, houtkooper, m*
Time, tijd ,m,;itt time, bij tijds 5
tis.
met der tijd; in the mean time,
ondertusfchen, middelerwijl ;
feyeral times, verfcheidenerei-
zen ; the firß time, de eerfte
reis three times, driemaal;
many times, men gmaal, dik-
wijl« ; at all timrs,xQ allen tijde.
Timely, t jdig, b j tijds , adv.
liinidity , vrees ach trgheid, ƒ.
Timorous, vreesachtig, bevreesd,
vervaard, bloode, adj lijk, adv.
Ttmoroufv.efs, bloohnd, vreesach-
ti:^heid, befchroomdheid , /.
Tin. tin, blik; tin hiX, blikken
doos; tin man, blikftager, m.
To th over , vertinnen, v
Ttnélure of wormwood, «ittrekfel
van alst.
r^W-'r . tontel, n.s tinder^box f
tontel doosje.
To tin^e, verwen, y.
Tingenty kleurgevend, adj.
To tipgle,klinken, rinkelen, tinte*
len, V,
Tingling ygekWnk, n, tinteling
Tinker, ketellapper, m.
To tinkle, klinken, y.
Tinfei, klatergoud, n,
Tintamar, geraas, n.
Tiny, fchraal, mager, teer, adj.
Tip , tip, tipje , n. ; the tip of the
nofe, het tipje van den neus; /p
fland tip'toe, op de teenen ftaan.
To tip, be flaan , ultflaan, y. ',tot '^p
ones hand, iemand omkoopcn.
Tippet, bont, n.
Tv tipple, zuipen , y.
Tippler , zuiper , m.
Tippling houfe, kroeg, kit, f.
TrpTy, hïlf dronken, adj.
Ti'e y too fel, n. ; a tire of guns
in a flip, ecne laag ftukken in
een fchip.
To tire , optooijen, opfchikken, y.
To tire , vermoeijen, y,{ lam tired
with walking, ikben moede van
wandelen.
TireCome, moeijelijk , vervelend,
adj
Tiring, vermoeijing, ƒ.
Tißck , longziekte , tering, ƒ.

ü