Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
TH R.
TIC.
305
TAutt^Ä//«/, vol gedachten, peins To throttle, wurgen, flikken, y.
achtig, adj. lijk, cdy, \Throttl'ing, wurging,/.
Thougthfulnefs,\)<i.nidiChi\^\\t\d,f, Through, door, b j, adv,
ThoüghtUfs, onbezonnen, onbs- Throughly, ganfchelijk. door en
fuisd, adj*
Thoufand, duizend, adj.
Thraldom, llavernij, /.
Thrall y naaf, m.
Tothrajh, dorfchen, v.
Thraihery dorfcher, m.
Thrave, vjer-en-twintig fchoven
koorns.
Thread,^zxexï, n. draad, m,fkain
of thread, Üreng garen ; tkiead-
bare, kaaJ , adj.
Threat, bedreiging,
T^ threaten , dreigen ,
Threatening, bedreiging,/
Threateningly, op eene dreigende
wijze, adv.
Threatful, dreigend, Oiij,
Three, drie ,adj,; three f core , zes-
tig; three times, driemaal; three-
fold, drievoudig; three-corned,
driehoekig, three forked ^ étie
puntig.
Threjk, Zie Thrajh,
Threpiold, drempel, dorpel, m.
Thrice, driemaal, adv.
To thrid, rijgen, doorrijgen, y
Thrift, zuin.g, fpaarfaam, adj,
Th-' ifiinejs, zuinigheid, fpaarfaam
hejd,/.
Thriftlejs, verkwistend, adè,
Thriftlyi zuiniglijk, adv.
Thrifty, zu.nig, fpaarzaam, adj.
To thrill, doordtJllen., ooorb
ren , v.
Tothtiye, voorfpoedig zi;n,rijk
worden, wel Hagen , y
Thriving, voorfpoed , 0:,
Thrivingly , voorfpoedigi jk»ady,
TArotfi.ftrot.keelj/.gor^el, m
To throb, zwoegen , kloppen, v.
Throbbing, zwoeging, klopping, /
To throe, zieltogen, v.
Throne, troou, rijkszetel, w.
To throne, op den troon zetten , y
Throng, gedrang, «,
To throng, dringen, y,
y/irojile, lijster, m.
dooT, udy.i throughout, geheel
door, gansch door; throughout
the -whole year ^ het ganfche
jaar door.
Throvf , worp, fmak, gooi, m, ^
Jlonethrow, fteenworp.
ro/ZirowjWerpei^gooijen, fm jten,
fmakken^ y,; to throw down^
neerwerpen.
Thrower, werper, gooljer, fmij-
ter , m.
Thrum, drom, m.
To thrum, lemaud plagen, kwel*
len, v.-
Thrufh, Ujster, m.
Thrujl, ftoot, duw, fwmp, m,
To thrufl, frooten, duwen, y.
Thumb, duim , m, ; thumb^jlall,
duimeling, m,
To thumb, fom melen, beMsten,y.
Thump, flag, bons, ftoot, m,
To thump, fkooten, y.
Thumping ftooting, bonfing, /•
Thunder, donder, m.', thunder»
clap , donder flag ; thunder bolt,
donderfteen.
To thunder, donderen , y.
To thunderfirike, ontfcellen, ont-
hutfen, y.
Thuriferous, wierook voortbreng
gend , adf,
Thurijication, wierooking, f,
Thurfday , doraderdag, m.
Thus, dus, aldus. zoo, ady,; I ant
thusferyed, ik ben dus bejegend.
Thwack, harde flag, w,
Thwart, overdwars, ady.
To thwart, dwarsdrijver, beletten^
dwarsboomen, y.
Thwartingly, dwarsfelijk , ady.
Thy, uw, uwe , pron,
Thyrfe, wijngaardftnf, m.
Tick, tijk, beddetijk, n, ook
vee-lu'.s, /
To tick, to go upon tick , op borg
balea, y.
Ticken, beddetijk, «.