Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
302
tee. ten.
Tefmlefs y onvruchtbaar, adj.
Teeth, tanden , m» plur,
Teil'treey Jindenboom, «.
Teint y kleur des aangezigts , ĥ
To tell, zrggen, vertellen, y.
Teller, verteller, m.
Tellingy vertelling, f.
Tell-tale y verklikker, m.
Temerarious^ roekeloos, adj.
Temerityy roekeloosheid,/.
Temper, aard , m. gefteldheid,/.
To temper y matigen, y.
Temperament, aard, ».gematigd«
beid, /.
Temperance, matigheid, ƒ.
Temperate , matig, bedaard, adj,
lijk, adv.
Temparatemfs, matighe'd, /.
Temperature, behoorlijke gema-
t gdbeid, f.
Temper er, matiger, menger, m.
Tempering , matiging, /
Tempefi, 'ftorm , m.
Tempejlivity. bekwame tijd, m.
T;«;'c/?z/o«J:ftormig,onftuimig3ö''/.
thee- T rnple , tempel, m, kerk . ƒ.
T. ■ pep.uoufnefs, onft <. li migheid ƒ.
Te'hporal, tijdelijk , anj»
Temporally , tijdelijk, ady,
T' temporize - venragen, uitftel-
len, v.
To tempty bekoren, aanlokken,
verzoeken, y.
Temptation, verzoek n^,/.
Tcmptable, cUe in verzoeking ge-
bragt kan worden , adj,
r.-zw/'/tfr, verzoek er,bek oord er, m.
Tempting, bekoring, aanvech-
■ wg . ƒ
T ni tien, adj,; ten fold ^ tien-*
vouvig.
Tc:.:able, houbaar, adj.
T.nocwus, vasthoudeiHd, adj.
Tenacity, vasthoudendheid,/.
T'nanty landhuurder, m»
Tench, zeelt, ƒ.
Tn tendy ftrekken oppasfen, y.
Tendeniyy neig ng, ftrekking, f.
Tender , teder week, murw, adj.;
a tender confcience, een teder
gemoed \ this mat is very tend*
To taunt, befchimpen, r.
Tiunter, befchimper, m,
befchimping, verwij
ting, /
Tauntingly, op eene honende
wijze, ady.
Taurus, ftier, C^en van de la
hemelsieekenen.)
Tautology, onnutte herhaling,/".
Taw, knikker, m.
To taw , touwen, y,;to taw leather.
leer touwen
Tawer, zeembereider, m.
Tawdrinefs, uitwendige praal of
pronk, ƒ.
Tawdry, weidsch, prachtig • adj.
Tawny, getaand , bruin , adj.
Tax , fchatcing, f,; to raife taX's
fchattingen helFen; tax-gatherer
gaarder der fchatt ngen, m.
To ^ö.r,fchatten, belastingen op
leggen , v.
Taxable , fchatbaar , adj.
Taxation-, fchatting,/.
Tuxer , fchatter , m.
Tea , thee, ƒ. j tea-difli,
kopje, n.
To teach, onderwijzen, v.
Teachable , , adj.
Teacher, onderwijzer, m.
Teal 9 taling , m.
Team , gefpan paarden ,n,: a team
of ducks, een troep eenden.
To team, infpaanen, y.
T-iar , traan , m.
To tear, fcheuren , rijten, y.
Tearer , fcheurer. m.
Tearful, fchre iende.
Tearing, fcheuring , /
To teajey kwellen, plagen, y.
T^ajing, kwellinji, /
Teat, pram, mam, ƒ.
Te.hnology , befchrijving van kun-
ften en wetenfchappen, f.
Techy V gemelijk . kor^eng, adj.
Tedi' us , langwijlig , wijdloopig,
vervelend, adj-
Tedioufnefs, langwijligheid, /
To teem, zwanger zijn, y.
Teeming, voorttelipg, vrucht
baarmaking, /,
11