Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
t:
sa
303-
syi:
3
\
r V


■ i ■ \
:
per, ïweJger, dronkaard , m,
Swillhg, gezuip, n»
To fwim, zwemmen 9 baden, y
Swfmmer, zwemmer, tn*
Sivmmtng, zwemming,
Swimmingly, ligtelijk, gemakke
• lijk, zonder hinder, ativ.
Swine , varken , zwijn, n. ;fwinf-
herd, zwijnehocder , w.; fwine
like, varkensachtig, als een
zwijn. adj.
S^ing, aingerhoofd,«. flinger, w
To Zwing, flingeren , v.
Swinge, zweep, klets, ƒ.
To fwinge, kletfen, y.
Sanger, flin«eraar, nu
Slinger , grOot , uitftokend .
adf.; apwinging lie , eene grove
leuren. ru ut.
Swinging . groot, uitgebreid , adj. i^b kkmi;, ƒ.
Swinginglyy geweldiglijk, bijster {y^^^^Sf. ^pruit , ƒ.
tac.
'sylyan, boschachtig, adj,
Symbol, teeken, waarteeUen, kort
begrip , «•
Symbo'ical, zinnebeeldig, aaj*
Tofymhollze overeenflemmcn, v.
Symmetry, overeenkomst, f.
^m-paihetical, medel jJend , adj.
Sympathy, medeli'dendheid, ƒ.
^ymphotiy, zamenfi;emming , f.
Symptom , toeval, n.
Synchronical, gclijktijd-g, adj»
Synod. kerkvergadering, ĥ
*^ynodical, finodaal, adj»
^-yr.nfii}nous,aStjynonimotis Wirds ,
gelijknamige, gelijkluidende
woorden.
Synopftr, kort begrip , n.
Syntax, woordvoeging, woord-
lijk, adyi
Swinijh. varkensachiig, lomp, ge
meen, laa?, adj,
Swipe, putgalg, %vip, ƒ.
Switch, garde, roede, teen, /.
^wivel-gttn, draaibas, nu
Swoon, bezwiiming, ƒ.
Syflem, opftel, vertoog
b^rip, ftelfel, n.
kort
TA,

geflreept , gevlamd,
tabby cat, fiepcrfche kat..
Tofwoon, bezwijmen, van zich zc]-\Tabefacilon, uittering, /
ven vallen , y.
Swooning , bezwjming, f.
Tn fwop,ru'Ubïi\teo. verruilen, y
»Sjro/i,degen» zwaard, n i to
draw hts fword^zViti' degen ir^k
ke n ; twQ edged fword, tweefnij
dend zwaard, n,
Swofdffh, zw«ardviscb, m,
Swordhw, geweld , n,
Swordman, krijgsman, m,
Swordplayer , Zwaardvechter .
fchermer. m,
Svcamore,wïU\e vijgeboom. m,
Syophand, verklikker, acb'erklap
per, oorblazer, fl kÖooijer, m.
Sycophantick, vJeiier.d, fldj,
Syllabical, jyllabick, ietter^repig
anj.
Sflable, lettergreep, ƒ,
Sy.ioai^m , fluitrede, f.
Syito^iflicaUy^ eeoé fluluede.
To talei'y. verteren, uiueren, y,
Taberndcle, ten;, f, tabernakel;
m,
Table ,tafel, f; tuble'Cloth,uït\'
laken, tafelkleed.
To tahle , tafelen, bij iemand in de
kost zijn, y.
Tl ble betr, tafclb'er , n*
X-t^le-cloth, tafellaken, «.
Ttiblery kostganger, m.
Tablet, tafeltje , n.
To tahouT, trommelen, geraas
maken , v.
Tabouier, trommelflsger, m,
Tacit. ftlzwijgend, aa;,
Tiicity,ftllzwiijit-nder wijze,aiy.
faciUtJfiity . ftii/wijftemlheid ,
Tack, harkje, fpijktrtje, n.
To lack, vasihechttn , v.
Tackles, takels, fcheepstouwen,
n
Tachling, fchcepswam, 9*