Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
A RC
ARL
21
bJiar, adf.
Arbitrage , bemiddeling, uit-
fpraak, f.
Arbitrary, willekeurig, goed-
dunkeiijk, adj.
An arbitrary government, eene
eigendunkelijke regerings-
vorm, /.
Arbitrarily , goeddunkelijk, adv.
To arbitrate, beflechten, bemid-
delen, V,
Arbitration , , bemid-
deling, ƒ goeddunken, n ;toput
a thing tn arbitration, eene zaalt
ter bemiddeling ftellen.
Arbitrator, bemiddelaar, beflech-
ter, m.
Arbour, lommer, priëel, as
fpil. m.
Arbour wöA^f ,prieel-vlechter,»>.
Arbnte-tree, haag-appelboom, w.
Arch , gewelf, boog , n.',to make
an arch-roof, een gewelf ma-
ken ; the arches of a bridge, de
bogen van eene brug; a tri-
umphal arch , een eereboog.
Archwife, boogswijze, met een
verwulf, adv.
To arch met bogen maken, v.
Arch, opperst, aarts , adj.
Arch-traitor , opper verrader ;
an arch'-rogue, aarts-fchelm,
doortrapte deugniet, fchurk;
Jfie is an arch woman, zij is eene
doorflepene heks; an arch hoy,
cen doortrapte jongen.
Archangel, aartsengel, m,
Archchantcr, opperzanger, m,
Jickbijfiop, aartsbis fchop, m»
Aichbi^koprick, aartsbisdom .
Archie piJ'copal , aartsbisfchoppe
m , adf.
Archdeacon, opperdiaken, m.
Archdeaconry, cpperdiali enfchap,
ft.
Archdukey aartshertog, m.
Archdukedom, aartshertogdom , n,
Arhduchefs, aartshertogin, ƒ.
Archer, boogfchutter, m,
Archheretick, aartsketter, m,
Aicketype^ pppervoorbeeW, bet
oorfpronkelijke, n,
AichiteB, bouwmeefter, m,
Archite&ture, bouwkunst, /.
Architravey opperbalk, m.
Archives, kanfelarij, fchriftgaar-
cle, ƒ.
Arch-prefhyter, opperprieller, m*
Arch prieji , aartspriefter, w.
Arêiick, noorder, adj ; the ar6lick
pole, het noorder aspunt.
Ardency, ardentnefs, vurigheid,
ƒ. ijverzucht, m.
Ardent, vurig, brandend, bla-
kend , ijverig , ad].
Ardour , vurigheid , f.
Arduous, moeijeliik, zwaar,a^//.
Argent, zilver, het wit veld in
cen wapenfchild.
Argentine, zilverachtig, adj,
Argily pottebakkers klei, leem,
To argue, betwisten, bewijzen,
reitenkavelen, v.; to argue a
cafe with one^ eene zaak met
iemand betwisten.
tirguing y beuijzing, betwis-
ting, ƒ.
Argument, bewijsbewijsreden,
bewijsftuk, drangreden,inhoud,
kort begrip der zaak die te
bewijzen ftaat, n.
Argumentation, redenering,/.
Arid, dor, droog, bar, adj,
To aridate, verdroogen , v* n.
Aridity, dorheid, droogte, bir*
heid,/.
Artes, de ram, Ceen van de i%
hemelteekeneo).
Aright. regt, wel, adv,; to judge
aright of a thing, regt over
eene zaak oordeelen; to fe$
aright, te regt fchikken.
Toflf//<?9opftaan,oprijzen,ontHaan,
V.; arije and come forth, fta op
en kom voor; fome vapoun
arife fr^m the earth, eenige
dampen ontftaan uic de aarde*
Arifmg, oj^rijzing , /. opftand ,
Ariflocracy, adelbeheerfchiug, /
Aiithmetirk, rekenkunst, /.
Arithmetical^ rekenkundig, adjé