Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ap4
sty.
SUB.
•wederfpannig, adj. fijïc, adr
Siubbornnefsy hardnekkigheid, f.
^iubby, kort en dik, adf.
To met knopjes verOcren, r-
Üiuil, knop, m knopje, tt fludoj
horfesy eene paardenfokkerij.
Student, ftudent, m.
Studiedy geleerd, adj,
Studier y leering, tn.
Studhus ^ leergierig, adj. Ujk,
ady.
Studiovfnefs, leerzaamheid, leer-
gierigheid , f.
Study, poging, f,
To jludy , ftuderen, y.
Siufl, wisjewasjes,
Stujfy ftof, n.
To jiuffy opvullen, v.
Sluffing, opvulling , ƒ.
StNUiloqu'-nce, zotte klap, nalle
praat, ĥ
To flumblcy ftrifikelen, y.
S'timhler y flruikelaar, m*
Stumbline. , ftruikeling, U
Stuntp, Aomp, m.; ths. jitmp of a
tree, de üomp vaneen' boom.
Stumpfooted, met eenen horle-
voet, adj,
To jlun, verftommen, verbazen, y.
Stupe , doekje om eene wond to
betten, n,
To jlupe , eene wond betten, v.j
Stupera&iony verbazing, verdoo
Slyte', ft jl, fpreektrsnt, m.
Suafive, overreedbaar, adj,
Suaforyy vermanend, {z'f.
Si/art.y,zoethejó, I ètelijkheid
'^ubaliern y ondergn^fch kt, adj.
In fu^dhidcy fmaldeelen. y.
SuVAhilieny onJerdeeJing, ƒ.
Sttbd'iUus, beclriegel.jk , listig ,
adj,
Tojuhducty wegnemen, wegvoe
ren , aftrekken , v.
SubduBlm, ontvoering, f.
To fubdue, onderbrengen, r.
Sub uety overwinnaar,temmer,«,
Subduing, onderbrenging. ƒ
Subje^. onderdaan, flaaf, tn.
To fuhjeci, o.ider verpen, y.
Subie6t, ondier worpen, adj.
Subje&inny onderwerping,/i
To fubjoin, onder aan vorgeo, bij-
voegen, y.
Subitaueousy fcbielijk, tfc//.
To fubjugate, onder *t juk bren-
gen, overheeren, y.
Subjunêilon, onderaan voeging, f*
Subfun^lve tnood, aanvoegende
wijze.
Sahfuniive, ondervoegelijk, ady.
To fuhlbnitey omhoogdrijven, ver-
h ffen, y.
Sublhnation, omhoogdrijving, ver-
heffing , /.
Sublime, hoog, verheven, adj,
hjog-
vng./V \SuhVmHy, verhevenheid
St'ipefaSliyey verdoovend, adv, { dravendheid, /
Stupendoüs , verbazend. adj, lijk ySublunary , ondermaansch, adf,
any, ^ ■Sub 'iarwe, onderzeesch, a^j.
S uptdUyy domheid, borheid , f. Tofubmergey onder water dompe-
To flupxjy y d'.»m, verftompt ma- len, y.
ken , y. ■ Submerfion, onderdompeling, f
Sttipijyingy verftomp'ng , f. Subfii/^s, neder,'g, ondi.rwcrpen,
To jïupratey verkrachten, geweld, adj.
aandoen, y. SubmiiTt->ny onderwerping , nede-
SiurdinefsyfïOMihQïd , onbifchofc
hed,/.
S urdy, ftout, adj. lijk, ady.
Sturgeon 9 fteur, m.
To {tutter. ftameren, y.
S• utter.ry ftameraar, m.
Stfitterinsy ftamering, f.
S;y, fiog*s jly, varkenskot, n.
rigbeid, /.
Submijftye, nederig, liik, ady,
To Cubmity zich onderwerpen, y.
Subordinate, oodergefchikc, adj,
SubordinaiioA, ondergefchikt
heid,/.
I Suborner, verleider , ora'too-
I per, m.