Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
STR.
wijze, adv.
Strangenefs , wonderlijkheid
vreemdheid, /.
Sirar.ger, vreemdeling, m.
To (irangle, wurgen, verwur
gen, V.
Strangles in hor fes , droes , m.
Strangulation, verflikking, wor
Strangury, koude pis, ƒ.
StrapofleatherytXem vanleer;w
Strapping, groot, uitgeftrekt,
adj.
Stratagem , krijgslist ,J.
Straw, ftroo, n
Strawberry, aardbezie , f.
Strawcolouredj ftroogeel, adf.
Strawy, ftrooachdg, aaj.
Stray jhtfp, een verdwaald of ver-
loren fchaap, n.
To jlray , verdwalen, dolen, y.
Straying, verdwaling, f.
Streak, ftreep, ftreek,/.
Toflreak, metftrepen maken, y.
Streaky, geftreepi, adj.
Stream, ftroom, m.
To fir earn, ftroomen, vlieten, y.
Streamer, wimpel, m.
Strearting, ftroomlng, /.
Street, ftraat, /.
Strength, fterkte , kracht, /,
To flitngthtn, verfterken, fter-
ken, V.
Strengthening, verfterking , /
Strengthle/s, krachteloos, adj*
Strenuous,dapper,adj, lijk,adv.
Streperous, geraasmakend, adj,
Strffs, klem, aandrang, m.
To flretch, u'tfpreiden, y.
Stretch, u tgeftrektheid, f.
To fircw, ftrooijen, bcftrooi-
ien, y.
Strewivg, beftrooijing, /.
Strick/e, ftrijkftok eener maat.
Stria, ftreng, ftipt, naauwkeu-
rig , adj, lijk , ady,
StriStinefs , naauwkeurigheid, j.
St>i&ure, kleine trek,f». vonk
of hamerflag, m.
Stride, fchrede,/
Tojlride oyer, oveifchrijden, y.
STÜ.
«93
\
Stridulous, knarfende , adj*
Stridingly , fchrijlings, ady.
Strife, twist, m. tweedragt, /.
Strike, fchepel, n.
To (Irike, flaan, fchoppen, ft rijk en,
y- ;to flrike the bargain,den koop
toeflaan.
Striker, flâner, fchopper, m.
Strikle, maatflok, m.
String, koord, fnaar, pees, vezel.
/. band, m. fnoer, n.
To firing , rijgen , fnoeren , v.
Stringent, drtngen^, bindend, nd;.
Stringy, dradig, vezelig, adf.
Strip , jeepje, ftrookje , n.
To fîrip ,ontkleeden, berooven,v.
Stripe , flag, m, ftrcep, /.
To ft rips, ft repen, y.
Stripling, jongel ng , m.
Stripping, ontkleeding, ontbloo-
ting, /.
Toftrive, trachten, ftreven, v,
Striver, ftribbelaar, ftrevcr, m.
Stiiving, trachting, ftreving,/.
Stroke, flag, trek , m.
To (iroke , ftrelen, y.
Stroking, ftrelirg, aanraking, f.
To ftroil, omzwerven, omdwa-
len, y.
Stroller, omzwerver, m.
Strolling, omawerving,/.
Strong, fterk , krachtig , adj.
Strong-fisted, fterk in de basé,
in de vuist, adj.
Sirong-holdf fterkie, /
S'rongly, krachtigjijk, adv.
Strongwater, fterk water,
Scruclure, gebouw , n.
S.ru^le, worfto'tng, f.
Tojtiuggle, worflclen, tobben,
y.
Struggler, worftelaar, on
Strumpet, hoer, /.
Strut, trotfche gang, w.
To ftrut, trotsch daar heen Cfc*
den, y.
Stub, ftomp, adv.
To ftub, dringen , v.
Stubbed, kort en dik, aJf.
Stubble, ftoppel, m.
Stubborn, hardnekkig, hahUrrig,
N 3