Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
392
sro.
oproef, ; to makt
maken , beroerte verwekken.
To Jïir, bewegen , fchudden , ver
roeren, y.
Stirp, fttm, m* geflacht, ƒ.
Stirrer , beweger , ƒ.
»y^'ffwpjftegelreep, ftijgbeugel, m*
Siitckf fteek,
To pUch, naaijen, beftikken, v.
Stitching, ftikfel, f,
To fiive, broeijen, ftoven, v.
Stiver, ftuiver, m.
Stock, ftam, blok. m. geflacht, n,;
fiock-fifh , ftokviscb ; Jïnck
f'ohber, aétionist; Jlock-jobbing ,
taiehandel.
Stock dove , wilde duif , ƒ.
To flock, voorzien, verzorgen, v
Stocking, kous, f,
Stockifh, houMchtIg , ftokkig,
adj*
Stock ftUi, onbewegelijk, adj.
Stoical, ftoïsch, adj.
Stolidity, dofgeestigheid, /•
Stomach , maag , ĥ
To flomach a thing, over iets ge-
belgd zijn, V.
Stomacher, het dcerftik van een
rijgUif, n,
StoTuachlcit, maagmiddel, n,
To fione, ftcenlgen, v.
Stoning, fteenigng, ƒ.
^tOTéy, fteenig , fteenachtig, adj.
Stool, zitbankje, n, ftoel, m.
To floop , bn^en, bukken ^ r.
S looping, buiging, neerbukk rg,/;
^top, ft uiting, ophouding, f,
To flop » ft uiten, ftoppeo, v.
Stoppage, opftopping, beiemme
rng» ƒ.
Stopping f ftuUing, ftopping, ƒ.
Stopplt, ftopfel, n. ftop , m,
»S/or«,overvloed, voorraad,«.;
flore-hiufe, pakhu's, n. voor
raadfchuur, /.
To flore, voorzien t uitrusten, v.
Stork, ooijevaw, «2.
Storm, ftorm, m, onweer, «.
To [lorm, beftormen, v.; to florm a
ottg, eene ftad beftormea.
STR,
Stormy, ftormachtig^onftuimig.ccy.
Siory , gefchicdenis, /.; {lory in e
building , verd eping in een ge-
bouw.
Toflory, verrellen, verhalen, v.
Stove, ftoof, kagchel, f.
Stout, ftout, dapj)er, verwaand ,
moedig,d^y.; pout-htarted, on-
verfchrokken, adj.
Stout*^efs,(toüthQ\d, dapperheid,/
To flow, ftuwen . duwen, y.
To flraddie , fchröbeenen , v.
To flraggle, omloopen, omdwa-
len , V.
Straggler, verloopen foldaat,land-
looper, m.
Straight, regt, adj.; flraight down,
regt aQer,flraight along, regt uit;
ßraight line , eene regte lijn;
flraighi of ihe fea, zeeengte,/
To firaighten, regt maken, v.
Sirnißhtnefs, regcheid , bekrom-
penheid, ftriktheid , f
Stroightning r naauwmak'ng, he-
n«auwing,
Straighily, op eene bekrompene
wijze, ftriktelijk, adv.
Straightway, terftond, op ftaan-
de voet, adv.
S rrJrr, verrekk'ng, ftrekkirjg,/.
einde, d oei wit, ras , gelacht,
rö^rcfrï, kleinzen, doorgieten, ge-
weldig weken, v.
Strainer, klcinzer, teems, kleins-»
dcek, m.
Strait, engte , f,; the flraits , de
ftraat van G bfaltar.
To ffraiten, naauwer of enger
maken, v.
Straitlaced, ftijf,gedwongen, adj,
Straïtiy^ op eene bekroirp':'nc
wijze; ftiptelijk, ftrengeljk,
adj,
Straitnefs, naauwheid, fc aarjch-
he=d,/.
Strand, oever, w. ftrand, n,
To ßrand, ürt^ndcn , y,
Strange, wonderlijk, vreemd ,
zeldzaam, adf.
Strenge l 0 wonder J ir,terj,\
Strafi£ely^ op eene wonderlijke