Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
STL
To/teer a flitp.QtT) fchip ft;iren , v
Steerage y ftuurplcgt, ituriiig , /
Steerivg, lluring, ƒ,
St eer [man, ft u urm an , m.
Stellar, de ftanen betrefiiude.
S'-ellatey ftarsgswijze, adj,
SteUifrous, mcc ftairen bezet.
adj,
Steilioriy gevlekte hagedis, ƒ.
Slem , ftnm, ftengel, ft.-el,/.; the
jiem vf a jhïp , de boeg of de
voorfteven van een fchip.
To Jlem^ ftuiten, beltuen, v.
Stench, ftank, m.
Step, ftap, voetftap, m, fport,/ ;
(lep'father , ftiefvader, m,; (lep-
mother, ftiefmoeder.
To Jiepf ftappen, treden, v.
Stepping , ftapping . ƒ.
Stercoraceous, mistachiig, drek-
kig, adj.
Stercoration, het misten.
Sterile , onvruchtbaar, adj.
Sterility, ouvrucmbaarheid , ƒ.
To flerilize, onvruchtbaar ma
ken, V.
Sterling money, gangbaar geld, n,;
a pound (lerling, eeu pond
fterlin^s.
Stern,(trit barscb,ftuursch,norscb.
ftreng, adj. lijk» adv. ; he hud
■a Hern /ook, hij had een.baiscii
gez'gt.
Stern,het achterdeel van een fchip,
de achterfteven , n.
Stet ffntf/jr,barschheid,ftuurschheid,
Sternut tion, het niezen.
Stew, ftoof, badftoof, ƒ.
To flew, ftnven , v.
Steward, rentmeester, m.
Steward/hip, rentmeesterllhap, n.
Stick , ftok , m.
To flick fteken . befteken , vast-
Z'tten jvastkleven ,ainkleven ^r.
Sticking, vastkevend, adj.
Stickineft, kleefachtigheid, ƒ.
Tofiickle , ijveren, zich fterk met
'ets bemoeien, v
Stickler, albefchik, n.
Stickling, fteike ijvering,/
STU
S:rf, ftjf, ftevig, hard, ftijf-
hocfdig, fl^/y ; Jltf-necked,
nekk g, halsftarrig
To ftiffen, ftijven ,ftijf maken, ver-
ft jven, V-
St.fuefs, ftijfheid, f.
To jlifie, verftikken, ftikken, y.
Stifling, verftikking,fmoring,/.
Stigma, brandmerk, «.
Siigmatical, gebrandmerkt, arj.
To Jligmatizey brandmerken, y.
Stile, hek , n. ftijl,
To (lile, noemen , y.
Stiletto , pook, f. dolk, w.
Still, nog, nogal, fteeds, adv.
Still, ftil, adj,; flill-waters, ftille
waters; jlilhborny doodgebo-
ren , misdfagt.
Slill, distilleerketel, w,
To jliil, ftillen , distilleren, y.
Siillatory, disteleerketel,
Stillborn, doodgeboren.
Stillne/s, ftilheid, ft-lte, ƒ.
Stilts, ftelten, ƒ.; ro go upon jlilts,
op ftelten gaan.
To Aiwt^te;^,aanprikkelen, aanfpo-
ren , aanzetten, y.
Stimulation, aanprkkeling ^ aan«
zetdog, ƒ.
Siir.g, prikkel, ftekel, m.
Io fli/g fteken, prikkelen, y.
Stingily, vrekk glijk, aJj»
Stinginefs, vrekkigheid,/.
vrek, g'erig, adj. lijk, ady»
Stink, ftank, m.
To jlink , ftinken , y.
Stinkard, ftinkerd, ftinkbok,
To bepalen,eenen regel ftel-
len , maaifttrllen, y.
^tir.tirg, bepaling, maatftcliing,/.
Sii{>end, beloonlng , wedde,
Stipendiary, loontrekker, m.
St pück, bloeöftsïipend, bijeen-
trekkend, aij.
To Jltpufate , verdrag maken , be.
lofte doen, bepalen vastzei-
len, V.
Stipulation, verdra?, n. toezeg*
ging, belofte, f.
Stipulator, verdrag maker, m
Stir, gewoel,getaas,r;. b^roei te, f
N a