Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
^iv--------
290
sta.
S.and^ ftandplaars, b'erflelling.
f, ftilftand, v;.; to take [land
ftatid vftien.
Tb , ftaan, V,; /O (land in awe,
in ontzag ftaan
Standard, ftandaard, m.
Stander by, omftander, nu
Standing, ftaan<^e, duurzaam.
Standing plaee, ftandplaats, ĥ
Stafdfh, fchrijfkoker, nu
Staple, kraam, ƒ. ftapel, nu
Star, fter, ftar,i.',the day jïar, de
morgenftar; ftar-'hoard, ftuur-
boord ,
Starch, ftijffel,
J o Harch, ftijven, v.
Starchfd, gefteven; ftijf gemaakt.
Starchnefs, gemaaktheid , f,
To flare, ftaroogen, ftaren, ga-
pen, V.
Siari g, ftar-ng, ftarooging, f,
Stark, mjf, fterk , adj.
Starlight, ftarrelicht, «,
Star ling , fprceuw , w.
Starry, gefternte, w.; tke jlarry
Jky^ de gcftarnde hemd.
Start, opfpringing, ƒ.; io give a
fta)t, opfprin^cn van fchrik;
to get the jlart of one, iemand
de loef affteken.
To Jlart, opfpringen van fchrik,
fchrikken, v,; «e Jlart back,
achter uit fpringen; to flajt a
guarrel, een krakeel vervvek-
ken.
To Jlatt/e, fchrikken,ontzetten^y.,*
H flattlcd me, het deed mij
fchrikken, het ontzette mij.
To fiarye, uithongeren, van honger
fterven, y.
Starvling , uitgehongerde , w*
,':)tatit}y, gevestigd, gezeten, adj\
iS.'ö/#,ftaat,fB.geftelteDiSj/:tocftand,
ffïthe ft dl es, de ftaten; the jla-
tes of the (Jnited Provincss, de
ftaten der Sereen gde Neder
landen,
To jfate, in orde ftellen, v.
Stateiy, ftarelijk, prachtig, adu
StateUnefs, ftarelijkheid, pracfr*
STK.
Statefman, ftaaikuncHge, w.
Stating, fteilmg , nectftclling,
fchikking. ƒ.
Station, ftaiulplaais, ƒ.
Stationer , papier , pennen en lak-
verkooper, jhtinnit^sjhop, boek
en pap:erwinkel, m.
Statuary, beelohouwer, w.
Statue, ftan'lbeeld , n.
Stature, geftalte, grootte, f.
Statute, inzetting, wet keur,/.
To ftave of, afkeren , afweren , y.
Stay, wachtin^f, verwachting, ƒ.
fteun,i72.ftcunfel, «.hinderpaal,OT.
Toftay, wachten, ftil flaan, ft.lhou-
den, vertoeven , y,
Stayednefs, bedaardheid, ftem-
mi^heid , ƒ.
Stayer, wachter, vertoever^ on-
derftcuner, m.
Staying, wachting, vertoeving,/.
Staylace, rijgfnoer, vetër, m.
Stays, a paif of flays, keurslijf, n,
ftede,plaats; in my ftead,
in mijne plaats,y/^iJi;/?/? ,ftand-
vast.g. aaj.
Steadf a finefs, ftandvastigheid.
Steadi, beftcndig, va^t, ftevig,
adj.
SteadVy, beftcndigl jk , onbewc-
gel jk, vast ftijf, adv.
Steudinefs, befteniigheid, vast-
heid, fteviglieid, f.
Steaks, karbonaden, m» plur.
To fleal, ftelen, v ; tu fteal away,
zich weg maken.
Stealer, fteler, dief, m.
Stealth , dieverij, f. dicfftal, m.
Steaithy , heimcl jk, acj.
Steam , damp , wafem , m.
Tojleam, wafemuu, üampen , v.
Steed, p:tard,ros, r;. klepper, w.
Steely ftaal, r.*
T') Peel, verharde'1, verf «ren, v.
S a ftetppL ce, c ene
fteil. e.
ToflerpAu<iok>^^ n, te weeken leg-
gen, y.
Steeping, weeking, /.
Steeple, toren , w,
SUepncfs y fteite, ftelUieid,/.
jL