Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
APP
ARB,
To apply to ons, zich tot iemand
vervoegen.
Applying, toepasOng,^
To /7p/>owr,heftemraen, aanftellen,
befcheiden 5 plaats ftelJen , tijd
ftellen, dagvaarden, v.; to f.p-
point time ar.d place, tijd en
plaats beftemmcn.
Appointery bcllemner, m.
Appointment y beftemming, be
fcheiding, inkomen, n.
To apportion y evenredig vcrdee-
len, V, a.
To appn/e, ondervragen, toet fen, v.
^ppoftte y wel ter zaak, ady»
AppofiUiy, van pas.
Appoftiiuriy bil voeging,bij zet ring,ƒ
waarderen,rchatten,v.
Appraijer . fchatter, m,
To üpi>Tehe^ a bevatten,begrijpen,
vangen vatten beducht j'.iin,
y*i to apprthend a maitfaBor,
een' kwaaddoender in hechte-
nis nemen ; /o appr^hend a
matter , eene zaak hevatten; to
apprt hund a dat.^et, voor een
gevaar beducht /iin.
Apprehchdit g y bevatting,/.
Appjehfnftf^n , bevatiing , begrij-
ping , vrees, beduchtheid , be
Icomraering, ƒ.; according lo my
app^ehcnfton» naar mijne bevat-
ting.
lijk,beducht, bekommerlijk,(7^//.
Apprehenfivelyy bevattelijk, adv.
Apprentice, leerjongen, m, win-
kelmeid, f,
To apprentice, in de leer hefteden.
Apprenticffiiip, leertijd, fiu
2^0 apprize yOVKX^TixgiQXiy verwit-
tigen , V. a.
Approach, genaking, nadering,/,
toegang, m.; to have approach io
oncy toegang tot iemand hebben.
The approaches of a fitgeyéa loop-
graven.
To approach, naderen, genaken, v.
To approa^ one*s perfon , tot ie-
mand*s perfoon naderen.
ApproachakU , geoakelijk , toe-
gankelijk , adv»
Approachment^ nadering, f,
Approachlefs, ongenaakbaar, ön*
toegankelijk, adj.
Approbation , goedkeuring, goed-
kennmg, f,
Appropriat'yQigtn, natiiuriijk,öi(/w
To appropriate, toeëigenen, v.
Appropriation y toeeigening, aan-
matiging , /.
To approve, goedkeuren, goedken-
Den, toeltaan.v 'yto approve of
a thingy iets goedkeuren; an
approved cure, eene goedge*
keurde genezing.
Approver, goe'fkeurder, m»
Approving, goedkeuring, toe-
ftcmming , goedkenning , f,
A;jproximate, nabij, a.ij,
^p-rii, grasmaand , /.
/ipyon, frhorteldüek, m fchor-
tekleed, n. fchorc. ƒ.
A tradf swan*sapron , voorfchooc,
m. fchüotsv- t,
Ap y oekwsj^m , gevoegelijk , ge-*
reed, behendig, adj. *
Apt todoany thing, bekwaam tot
idles.
Apt to be drunk, tot dronkenfchap
geneigd. *
To apt ate, bekwaam maken , v. kA
Altitude yüptvejsy bekwaamheid,
gevoegelijkheid, f. ;
Aptnefs to learny leerzaamheid,
bekwaamheid om te leeren.
3 gevoegelijk, bekwame-
lijk, adv,
Aqua'fortis f fterk-water.
Aquarius, i\e waterman, (een van
de 12 hcmekeekenen.)
Aquatic, waterling, m,
Aqua^vita, brandewijn, nu
AqaeduB y waterkiding, buis,/
Aqueousy waterig,waterachtig, adj,
Arahlck, arabisch, sdj.
Arable, ploegbaar , adj,
Araneous^ fpinnewebbig, adj,
Arbalijl, fchiet-boog, m.
Arbiter, fcheidsman, zegsman ;
goeman, m.
Arbitrable^ beüisbaar, bemiddel