Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
tH
spe.
spi.
To /prtWiTf, fpatten , bcfpatten.
fpuwen, y.
Spcwl, fpog, fl.
the fpnwn of frogs.
de kuit der kikvorfchen.
To fppwn, ku I fchiacen , v,
Spawnhg, ku ifchieting , f»
To Jpsak , fprcken , v.
Speakahle, datgefprokcn kan wor
den s adj,
Speaker i fyr^ker, redenaar, m
Speaking- tiumpet^ fpre€'>< trom pet,
Spsar , pick ,fpeer , Xt^ns, f; Jpear
nw.n, pieken-ers, tn, plur.
To fpear, met eene fpeer doorfts
ken, V.
Special, bijzonder, zonderling,
adj.; by his majefly*s fpecial com
mandy op ziin majefteits uit
drukkelilk bevel.
Specially y vooruameiiik, ady.
Specialityb.jzonderheid , ver
bondfctirift.
Species, foort, gedaante, f.
Specification^ opnoeming, f.
To jpecify, opnoemen, duidelijk
uitdrukken , y.
Specimeny proef, f. ontwerp, n.
Specious y fchoonfchijnend , adj.
Speciously, met eene fchoonc ge»
daante, ady.
Speck y vlek, fpat, n.
To fpeck, bevlekken, v.
Speckle , vlekje, fpatje, Tpikkeltje.
ftippeltje , «.
Tofpeckhy befplkkelen , v.
Spccklingy befpikkeling, f.
Spectacle y fchouwipel, «.; fpecla-
cles, bril, m.
Spectator y aanfchouwer, m,
Spe^re , i^ook y verfchijnfel, n,
Spectrrm y becid, zigtbare ge
daante.
To fpeculatey befpiegelen, be-
ïchouwen, y.
Speculation , befchouwicg, /.
Speculatiyey befchouwend, adj,
Speculaiiyely y op eene befchou
werde wijze, ady.
Speci'lator, befchou wer, m,
ipeculatory, befpietelend, adj.
Speculum, fpiegel, m.
Speech, fpraak, aanfpraak, /.
spcechtefs , fprakeloos, ad),
Speed,£^oed jhaast,voortgang, m.
To fpeedy voortfpoeden,zich baas-
ton, V.
Speedi'y , fpoediglijk , ady,
Speedinefs, fpoedigheid, ƒ.
Speedy, fpoedig, ras, adf.
To fpell y fpelien , betooveren, y.
Speller y fpeller, m, fpel fter , ƒ,
Spelling y fpelling , ƒ.
Spelt y corny fpelt, n.
To fperd, befteden, uitgeven, kos-
ten doen , verkwisten , v.
Spender 9 uitgever, verkwister,
in.
Spending, befteding, uitgeving,
uitgave, vertering, vcikwis-
ttrg , doorbrenging, f,
Spendthrift, doorbrenger, fpil-
penning, m.
Sperm , zaad x n,
Spermaticky zaadmakend, adj,
To fpermatize, zaad fchiecen , y,
To fpirfe, verftrooijen, y,
To jpew, fpuwen, braken, y.
Spewing, fpuo.ing, brakTg, ƒ.
To fpfiacelate, doen verrotten ,ver-
ftervcn, v.
Sphacelus, koud vuur, «.
Sphere, kloot, kring, kreits, m.
Spherical, klootrond, adj.
Spherically, als eenc kloot, adv,
Sphericalnefs, bolroiidte, /.
Speroïdj iangwerpig-ronde iiguur,/,
Speroïdlcal s dat daar van is.
S^^lce , kruid , n, kruiderij, f^ic-
cer: j, f,
To fpici, kruiden , y.
Spicer , kruidenier, m.
Spiek'and-fpan, nageln cuw, adj.
Spicknel, boordwortel.
Spicy , kruidachtig, aij.
Spidery fpinnekop , m. fpin, ƒ.
Spiggot-, zwikje , n. deuvik,
Spike, fpitre , koornuar ,f\
Spikenard, nardus, m,
To fpMl, ftorten,plengen, fpillen^y.
To fpin , fpinncn , y
%pinnage, fpinazie,
aril