Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
sou.
SPA.
»85
SoTorkUe, zusterraoorJ , /.
Sorrel , zunng , ; Jorrel-horfe
rocpaard, vos,
Sonify, lomp , ady,
Sjrrow 9 droefhaid, treurigheid, /.
I'o/brmp^bedroefd zijn,treuren,V.
Sorrowful, droevig, bedroefd,
adf, lijlt, adv.
Sorry, bedroefd , adf ',Iarnforry
for it, het fp jt m j.
Sort, foort, Hag , n. aard , m,
T.,fort, uitfchieten, fortercn, y,
Su.idole, voeg/.aam, adf,
S'jtttlege, het loten; het uittrekken
van loten.
Soriment, f)rtcring, u tdeeling.
Sot, zot, gek , ra,
»So.'^/y7;,dwaa5<feI jk zotachtig ,
lijk, cdy.\ fottifh fellow, zots
kap, dommerik, m,
SotfJJnefSy dofheid,domheid, ƒ.
Soyer<.i^u, opperhoofd,«, opper-
magtig vor t, m. •
Sovereignly, oppermagtiglijk, adv,
Sovtr^igKiy, oppermagt, hoofd
voogd j, ƒ.
.Soul, z'el, ƒ.
Soulei, bezield, adf.
Soulltfs, laag, gemeen, zonder
zei, ad).
Sound , gaaf, gezond, adj,; a found
yejfet, cen gaaf fchip; founa
doctrine, gezonde leer; fafe
end found, fr-sch en gezond,
{;ajf co goed.
geluid ,gcfchal, n. klank,
m,; th: found of a trumpet, het
gek lonk van eene trompet.
Toklinken,blazen, peilen,
ondertasten, y.; to found an
alarm, alarm blazen; to found
the depth of ths fea , <lc diepte
der zee peilen.
Sounding, klank, geluid, n.
lustig,wakker, ady.; to
peep foundly, m eenen diepen
Haap zijn.
Soundnefs, gezondheid, kracht,
gaafïieid, f.
Soup , loep, f.
To four, i}}\xc worden, ruur ma-
ken, y.
Sour, zuur, ndf.
Source % oorfprong, m, bron,
Sourifh, zuurachtg, adf.
Sourly, ftuurfchelijk, ath.
Sournefs, zuurheid , ftuursch-
heid, /.
Tofoufe,z\\\ien,\n het water dom-
pelen , y.
Soufe, plotfel'ngs, ady,
South , zuidfoutherly, zu'de-
lijk, adv.', fouthern, zuidelijk,
ad)
Sow , zeug, zog, f.
To fow, za^ijcn, y.
To fow or few , naa.'jen , y.
To fowce, in het water gooijen ,v.
^jifL-r, zaaijer, m.
Space, wijdte, ruimte,/.beloop,
n,; the fpace of life, het levens
beloop.
Spactous, ruim , wijd , rfdj.
Spade , fpade , fchop, ƒ.
Sp-'2n, fi-aii, f, korten duur, m,
To fpan , befpanneo, overfpan-
nen, y.
Spangle gold, klatergoud,
Spaniel, patrijshond , m.
,fpar. fpaak,/. flu tboom ,m.
To fpar, boomfluiten, harrewar-
ren, y.
Spare, fchraal, mager ,
To fpare , fparen, bezuingen,y.
Sparer, fpaarder, m,
Spargefaaion , befprinkeling, /.
Sparingly, fpaarzamelijlr, ady.
Spark, vonk, jongefpringer, m.
To fpark , vonken van zich ge-
ven; fpnngen.
Sparkful, levendig, luchtig, adj.
luchthartig,vrolijk, dar-
tel, adj.
To fparkle, vonken, glinfteren,
ü kkeren , y.
Sparkling, flikkering, glinfte-
ring > ĥ
Sparrow, rausch, f.^ fpar row hawk,
fperwer, m,
Spafm, kramp, ƒ.
Soafmodick, krarapzuchtig, adj.
To fpatiaie, omzwerven, y.