Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ft84
som,
s or.
S,/terJng, zachtmaking, verzach-
ting , ƒ.
Softnsfs, zachtheid , weekhe d ,/
Soil, aardrijk, n. grond, w.
To foil, bezoedelen, befmetten,
ook mesien, v,
Soilinefs, bezoedeling,/.
Soilure, befmetting, /,
To fofourn , verblijven , y.
Sojourn, verblijf, rt.
Solace, innerlijk genoegen,
Solar, dat van de zon is, adj*
Soldan, fultan, m,
S Idler i foJdaat,
S)le, eenig, alleen, adi.
Sole , voetzool, m.; fole, afifJi,
tong, f.
To foli^ verzolen, v.
Solemn, plegt'g, feestelijk , adj,
Solewity, plegtighe:d ,/.
Solemnization, vie/ing, feesthou-
<ling,/. .
To folemiizevjeren,v.
Solemnly, plegtiglijk, adv.
verzoeken , aanzoeken ,
voortzetten, om iets lastig val
len, V.
Solicitation, verzoek, aanzoek.
n, aanhouding , aanzoek.ng, ƒ
Solicitor, verzoeker, m.
Solicitous, bekommerd, anj.
Solicitude, bezojgdheid, bekom
mernis, /.
Solid, d gt, vast, hard , volko
men, bondig, adj. lijk, adv.
Solidity, digihed, bondigheid,
gewigtigheid, /.
Soliloquy» all een fp raak, /.
Solitary, eenzaam, adj.
Solitude, eenzaamhe d , /
Solfiice, zonneftand, m,
Soljlitial, dat van den zonneHand
is, acj.
To jolve , oplosfen ^ v.
Sdyeut, ontbindend, de zijne
fchulden betalen kan , adj,
lijvig, openlijvig, op
losfelijk. adj.
Solution, óplosfing, f
Some, eenige, fommigc, adj,; fo*
mefbifg , fom.what, :ers, iet.
wat, adj.; fctretking or ncthing,
wat of niets ; fon eiimes, fom-
t}ós, adv,', fomewhere, ergens,
adv,
Somriferous, flaapverwekkend,
adj,
Son , zoon ; jon in Uw , fchooa*
zoon, m.
Song, lied , gezang, «.
Songjler , zanger , m.
Sor,gf}/efs, zangeres , /.
Sonijerous^ klankgevend.
Sonnet, klinkd.cht. n,
Sonuetteer, een rijmelaar, fl.cht
dichter.
Sonoron^, luidrucbtfg, fchellui-
dend, welluidend, adj,
Soon,xzs, fpoedig,dra, adv,; as
joon as, zoo dra als, zoohaas;
als.
vroeger , eerder, ady,
Scot, roet, n,
Sooted, met roet befmeerd, adj,
To footh, flikfloo jen, v.
Sooth , zeker, adv,
Soothfayer, waarze ger, m,
Soothfaying, waarzeggerij,/.
Sop , fop , /.
To fop , in foppen , indoopen , y
Snphipm, drogrede, /.
Sophijl, een hoogleeraar in de wijs*
begeerte.
Sophijler, drogredenaar, w j orden •
V;tier, haarkliever, m,
SophiflJcal, bedriegelijk, list'g, adj,
Soplifjlication, vervalfching, /.
Sophijlry, bedrlegel jke redencer-
Soptriferous, flaapverwekkcnd >
adj,
Sorcerer, toovenaar, m,
Sorcerefs, tooveres, heks, /.
Sorcery, tooverij, f,
Sord, graszode, f,
Sordid, fnood, gerig, inhalig,
acj, lijk, ady,
Ssraidnefs, fnoodheid, g'erig.
heid, /
Sore, zeer,pijnelijk,fmarteliik,
Sore, zweer , f,
Sorenej's , zeerlghcid, f.