Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
sno.
SOF.
a8$
Smooth , glad, efFen , vlak. adv.
To fmooth 9 to make fmooth , glad
raaken, ftrijken , v.
SmootUfaced,QQX\goed uitzlgt heb-
bende.
gladheid, zachtheid ,ƒ.
To [mother, fraoren, verftlkken,v.
Smu^, kittig, wet,adj.
Tofmuggle,Ü\x\)iQn, ftnokkelen, v.
Smuggler, fluiker, fmokkelaar, m.
Smugly , netjes , adv.
Smut, roetvlak, koolvlak , ho-
n gdaauw, f.
Tofmutch, zwartrooken, v.
Smuttily, vuilachtig, met vuile
taal, adv.
To fnafïe, in toom houden, v.
Snag, kwast, bult, f.
Snail, flak, flek , /.
Srakey flang, /.
Snaky, flangachtig, adj.
Snap, klap, m.
To fnap, breken , klappen , knap-
pen , happen, fnappen, v.
»S > b i j t a ch t i g,on be fch oft, •
^nare, ftr k, valftrik , m.
To fnare , verftr kken, v.
Snaty^ verftrikkend, tf^y.
To fnarU knorren, v.
Snatch , ruk, hap, beet, m.
To Jnatch happen, v.; to
fnatch away , wegrukken.
To fneak , fluipen , kruipen , v.
Sneaking, Jaag, kruipend , adj.
grijnzen,verachting be-
toonen, v.
To fneeze , niezen, v.
S.ee2ing, niezing, ƒ.
To fhif, opfnuiven, v.
Snip, fnippenie, brokje, n.
Tofnipof,affnijden, afknippen,y.
Snipe, fnep, fnip, ƒ.
Snivel, neusdruppel, »Ji
To fnivel, janken, v.
To fnore, fnorken , v.
Snnrer, fnorker, m.
Snoring, fnorking, ƒ. gefnork, n
Snot ,'fnot, n.
Snotty, fnotterig, cdj.
Snout, fnuit, m.
•S/JÖ»', fneeuw,/. asvthiteat /«owj
zoo wit als fneeuw, fneeuwwit«
To [now, fneeuwen , v.
Snowy, fiiCeuwachtig, adv.
To friuh , begraauwen, v.
Snufj, fnuiftabak , m.; the Cnujfof
a candle, kaarsfnuitfel; /»«f-
box, fnuifdoos , /.
To fnuf,Cr.mvcü , v.;tofnuf the
candle, de kaars fnuiten.
Snujjhox, fnuifdoos,/.
Snufer, fnuiver, w.
Sntifers, a pair offnufers, kaars-
fnuiter, m.
To fnu^e,door den neus fpreken,v.
Snug, digt ineen, gemakkelijk,
adj.
Tofnuggle, digt bijeen leggen, v.
So, zoo, alzoo , ind>en,a^y.;
grant it be fo, genomei dat
het zoo z\}\fobe it, zoo zij
het, bet zij zoo.
Tofoak, weeken,doortrekken, V.
Soap, zeep , /.; foapboiUr, zeep-
z eder, m.
Tof oar aloft , naar de hoogte zwe-
ven , hoog vliegen, y.
Soaring, opftijging in de lucht,/.
Sob , fnik , m.
To tob, fnikken , y.
Sobbing, ge fuik, n.
S'jber , matig, zedig, fober, in-
getogen, aay. lijk, adv.'„ a job^
er countenance , een zedig ge-
laat ; a fober lafs , eene eerbare
dochter.
Sobernefs, nuchterheid, matig-
heid,/.
Sobriety, gematigdheid,/.
Sociable, gezellig, adj. lijk, adv.
Society, gezelfchap, gemeen-
fchap , /, genootfchap, n. geze>
hgheid, rnaatfchappij, ƒ.
fok, (voor de voeten.)/.
Socket, pijp van eenen kande-
laar , /
%od, zode, ƒ.
S'.dality, genootfchap, n.
Sodert or lolder, foldeerfel, n.
ioft, zacht, week , adf. Vijk, ady,
To f often, verzachten , zacht m«-
ken, y.