Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
tîl
s LU.
S MO.
«lippen.
To flip, uitglippen, uitglijden, laten
glippen, misfen. Hippen, v*;
to flip out, ontfl ppen , ont
fnappen, ontglijden.
Slipper, mu l, pantoffel, ƒ".
Slippery, glibberig, glad, aij»
Slipperinefs, glibberighe d, f.
Slipping, uitglijding, f.
Slit, fcheur, lange fpleet, ƒ.
Tofïity opfcheuren , opfplijten, v.
Sliver , fnede, afgefcheurde
tak,/-.
^loop, floep, f,
To jlQpe , gulzig drinken , v.
To flope, fchuins afloopen, y.
Slopenefs, fchuinheiJ , fchuinte,/.
floppy, modderig, nat, adj,
Slotk, luiheid,/.
Slothi ^ul, traag, lui, adr»
Sloth fully, op cene luije, trage
w jze, ady,
Slothfulnefs, traagheid,lu.heid,/
Slouch, lompe vlegel, w.
Sloven, morspot, m
Slovenlinefs, raorfigheid, /.
Slovenly, morCg, kladdig, adj.
lijk , ady.
Slough, poel, m. moddergat, n.
Sloughy, modderig, adj.
Slow y langzaam, loom, traag,
adj, lijk, ady.
Slov;nefs. langzaamheid, loom.
heid, /.
To /lubber, los en flordig over een
ding been loopen, y,
flag, luijeren, traag zijn ^ y.
Sluggard, luijaard, m^
Jojluggardife, lui maken, v.
S'uggijh,lui, traag ,adj. lijk, ady,
S'üggi/hnefs, luihtid, /.
Sluice , fluis, f.
Slumber, fluimering, f,
To pumber, fluimeren , v.
Slumbering, fluimering, f.
Slumberous, fluimerig, flaapver-
wekkend, aoj.
Slur , pots, vlak , f,
To (lur', bemorfcn, v.
Slut, flons, vuile prij, /.
Sluttifhi Üordig , moiflg, adj.
SiVttipinejs, morfighe d, /.
Sly , loos , flim , adj, lijk , ady,
Siyly , op eene booze w^ijs
Smack, Imak met de lippen , m,
To/«öcAifmakken met de lippen,y.
Smckerir?g, lust, trek, m.
Small, klein, sering, adj,
Smallnefs, kleinheid,/.
Smally, gering, adj.
Smalt, blaauwfel, «.
Smart, fcherp, fpitsvinnig, vn-
nig, adf, l'ik , adv.
Smart, pijn , f nart, ƒ.
To fmart, fmarten, pijn doen, v.;
he fiaU frnart for it, hij zal
er voor lijden.
Smartly^ vinnigüjk, ady,
Smartnefs, heftigheid, vinnig-
heid . /.
Smatch, glimp, zweem, m,
oppervlakkige kennis
hebben, he has got a jmatier
of the Latin , hij verftaat ecn
weinig Latijn.
To fmear . fmeren, y.
S me ary , fmerig , adj,
^mell, reuk, m, ; Jmell feafl ,
pannelikker j/wWy fmoc^^ hoe-
rejager.
To fmell, rieken , ruiken , y.
Smtller, ru.ker, m,
Smellfeafi, v^nQhkket, fchuim-
looper, m,
To fmelt, fmelten, zuiveren , y.
Smelt, fpiering, m,
To fmerk , dartel lagchen,verliefd
aankijken, y.; to Jmerk vpon
one, iemand toelagchen«
Smile , grimlach, m.
To fmile, grimlagchen , y
Sfr:iti*gly, grimlagchende, adv,
To f mil ch, bezwalken , r,
To fmites fiaan fmijcen, v,
S mit er , flâner, fmijter , m. ^
Smith, fm;d,/K. ',blackfnmh, ijzer*
fmid; gold^fmnh , gouUfmid i
lock'fmith, notemaker.
S.uithy, fmidle,
Smock, vrouwenhemd, «.
Smoke , rook , fmook , in,
To fmoke , rook en, y.