Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
sla.
SLL

To huppelen, fpringen,* i beest Aagten.
Skipjacky een die van niets rijkl5/fl>'tff, doodflager,
wordL
SdfmiJJt, fchermutfeling, ƒ.
To [kirmijhf Ichermutfelen , v.
SJilrm^jhefi fcherm ut fel aa r, m»
^drt, boordfel, zoom, tn,
Skittij/?, fchuw, f-'hichtig, dar-
tel, ligtzinnig, adj,
Skreer., fcherm, fcbui, n, zeef,/
To jkreen, befchutten , ziften, y.
SkMll, de herfenpa», /
Shug, zijdelingsch , adj,
To Jkulk, verbergen, y.
Sky, lucht, f, uufpanfel, n,
Skyt,olour , hemelsblaauw , adj,
To pabber, (labberen , bemor-
fen , y,
Slabbinefs, flikkerigheid, /.
S'abby , flikkerig , adj,
Siack, flap, traag, adj,
To fïccken , verflappen , v.
Slackntjs , flapheid, traagheid,/
lo pake, lesfchen, r.
Slander i laster, achterklap, m,
To pander, lasteren, fmadcn,fchen-
den, y.
Slanderer, lasteraar, m.
Slanderous adj, ^ady.
Slanting , zijdclingsch, adj
Slap, klap, m,',to give one a (lap,
iemand een' klap geven.
7o (lap, flaan, kloppen, y,
Slapi,\i\t\.%'.f zweepflag,OT. fnede,/
To pap, klctfen, v.
Slate, lei, fchalie,/.
Topaie, met leijen dekken, y.
Skater, leidekker, m.
Slattern, flons, flonsmoer, f.
Slaty , leiachtig, adj,
Slaye, flaaf, ni, *
Jo pave, flaven , y,
Sinyety, flavemij,/.
Slayipi, flaafsch, flaafacbtig, adj.
lijA aay,
Sl&figh:er, flagting,/.; patighter
houfe, flagthuis, n,
To llau^httr,flagten, doodflaan, v
Sl-iVf-hierman , flagter, flager, m
Tojlay, verflaan,doodflaan,doo
^en, y. 5 to pay a beaft, eer
Sledge , flede , f.
Sleek, glad, gelikt, adj.
To Peek , likken, giad maken,y.
Sleep , flaap, m.
To (leep, flapen, y.
Sleeper » flaper , m.
Sieepinejs, flaper'gheid, /
Sleeplefs, flapeloos , adj.
Sleepy , flaperig , aaj.
Sleet, fneeuw en regen onder
elkander, jagtfneeuw,/.
SUeye, mouw,/.
Sleight, loosheid, behendigheid, f.
Slender, dun, fchraal, rank, fo-
ber, adj.
Slenderly, fchraaltfes, ady,
Slendernejs, rankheid, fchraal-
heid, /.
To fley, twijnen , y.
Slice. fnede , /.
Slice, reepje; to cut in pices,
in reepjes fnijden, y.
Slide, fulbaan , gl jbaan, f,
To pide, fulhn, glijden ,y,',to pide
down, neerglijden.
Slight, flecht,gering, adj, lijk, ady,
verachten,minachten, y.
Slightingly, met minachting, ver-
achtelijker wijze, ady.
Slightnefs, onachtzaamheid, ge-
r ngheid , flechtheid, /
Slim, lang en fchraal, tenger,
adj,
Slime , flijm , n,
Sliminefs. flijmigheid,/.
Slimy , flijm g, flijmerig, adj,
Slinefs, loosheid, flimhe d, hst, f,
S '.ing, flinger, m,; to wear one's
aim tN a ping, zijn'arm ineen'
band dragen»
To ping, flingeren, v.
Slinger, flngeraar, m.
Mink, misdragtig kalf, n,
To pink away, wegflnipen , y.
Siip , u tflipping, ƒ. m sflag, m
the (lip of a plant,loot, fpruitje
van eene plant; a ftip if paper ,
reep papier; to give one the
flip, een flippert maken, ont-