Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
shi.
fchtl^visch, m, j
To jht.l, fchillen, doppen, y. \
Sheliy, fchelpachtig,
fchuilplaats, fchuiling,/.
'Jopielter, verfchuilen, befchut-
ten. y.
Shelyinffy bellend , fchuins, adj.
Shepherd, fchaapherder, m.
Shepkerdefs, fchaapherdcrin, ƒ.
Shepherdiß, herderachtig, lande-
lijk , adj.
SHerlet, forbetwatcr,
Sherd, potfchcrf, f.
Shenf. drost, baljuw, m.
Sherrlfzliy, fchoutsambi, ti.
Sherty, zoete fpaanfche w:jn ,
fek,/
To ffievi. toonen, wijzen, v.
Shew, fpel, n. vertooning, ƒ. that
makes a great jhsw , dat maakt
ecncgruoie vertooning;« puppet
ßswy cen marionettenfpel.
Sh'uer., tooner, vertooner, m.
Sh'eld, CchWöy n, beukelaar,«
To ßield y befchutten, befcher
men , y
Shjt, vrouwenhemd , n.
Shift, uitvlugt, ƒ. behulp, hulp
middel, n.
To (hift, veranderen, yto (hifl the
fcene, het tooneel veranderen
Shifter, Himme gast, looze
kwant, m.
Shiftlefsy zonder raad of hulp,
ady
Shillhg, fchelling, m»
Shin , fcheen, f-, the fhin-hone,
het fchcenbeen.
Sh'ne ,fuKpiine , zonnefchijn
m^on ßiine. manefchijn.
To (him, fchijnen, glinfteren, y.
Shinefs, fchuwheid, blooheid , ƒ.
Shirgle, dakfpar, ƒ.
Shining, fchijnfej, n, '
, glinsterend, glansachtig,
adj.
Ship, fchip ,«.;/£) launch a ßip,
een fcbip laten afloopen; ßi
hoard, fcheepsboord ;
'aright, fcbeepstimmerman', in,
Chipman^ i matroos«/nj
sho.
277
To ßip, fchepen, y.
Shipping, fcheping, infchepidg,
ƒ. ; to take (hipping, fcheep gaan.
Shipwreck, fchipbrcuk , f.
Toßi pwreck, fchipbteuk lijden, y.
Shire, graaffchap, n,
Sälrt, manshemd, n.
To ßiite, kakken, fchijten, y.
Shittle ccck, kuiveltje, n.
Sbiye, ftuk, n* brok , fchijf, m.
To ßiyer , beven, fidderen, hui-
verig zijn, y.
Shivering , bev'ng , trekking,
huivering ,/.
Shoal, men gte, f.
Shock , aanval, floot, fchok ,
To ßock , beroeren , ontzei ten ,
fchudden, y.
Shod, gefchoed, adj.
Shoe, fch oen, ni.; ßioe-latchet ,
fchoenr em , m.
To ßoe, fchoeijen , y.
Shoeinghorn, fchpenhoorn , tn.
Shoemaker, fchoenmaker, m,
Shog , fchok , ftoot, w.
To ßog , fchokken , y.
Shoot, fcheut, fpruit, / big, n,
To (hoot, fchieten, y, ; to ßoot
or fchieten; to ßoot oß
a gun, een ftuk affch eten ; to
ßioot forth, uicfpruiten.
\Shooter, fchieter, fchnttor, m*
'Shop, winkel, «.; ßop-keeper,
winkelier, /w.; ßo^lijtir, win-
keldief, m.
Shophook^ winkelboek, n»
Shore,(ix^jxdy n. oever, ni,;atßore,
on ßiqre, aan flrand, aanland;
to be caß on ßiore, ftranden.
To (höre, to ßore up , onderftut-
ten, y.
Short^Qtt,adj,',inßort,\r\ bet kort;
ßiort'hand, verKortfchrift, n,
Toy7/ofren,verkorten, y.', to (horten
one^s commons, iemand het eten
onthouden.
Shortly, kortelijk, in het kort,
binnen korten tijd, ady»
Shortftghted, bijziende, adj,
Shortvfinded, kortademig.
^hory t nabij de kost gelegen*
M 7
I