Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
276
SHA.
ful; a jlizm pht, esn verJigt
verraad.
7o Jkam , bedriegen, misleiden,y.
Shambles., vleeschhnl, f.
Shame, fchaamie , fchande. ƒ.
To JJiame, befchamen , befchsamd.
maken , fchande aandoen, y.
Shamefaced, befchaamd , zedig
aej.
Shar.iifacidnefs, fchaamacht?ghe;d
befchöamdhe.d, f.
Sham ful^ ahandelijk , adj.
Shamefully, op eene fchandelijke
wijze, adv,
Sliamifulnejs, fchandel'ikheid,ƒ.
Shimelefs, fchaamteloos, onbe
fchaamd, cdj.
Sit a elefnefs, fchaa mt elo osheid, ƒ
Shamelefsly , op eene fchaamce-
looze wijze, aay.
Shaniv.er, bedrieger, misleider, m
Shc:nk, fchenkcl, m, a heen,/.
Shape, geiUlte , gedaante,
To jIiape,\oxn\Qv\, eene geftalte ge
vcn, y.; well-jhr.peJ, wel ge-
maakt. •
Shsiyelefs, misvormd, adj.
Shard y potfcherp, f.
Share., deel, gedeelte, aandeel,
n.i Isnujl ha\emy fnare nfit y ik
moet er mijn deel van hebben.
To jliarey deelen, y. • to /:i,.re out
uidee;es, verdeel n.
Shcrerj verdeeler, deelTcnoot, m.
Shark , haai, fch rok, tv.
To JJiark, wegkapen, v.
7V' fiarp, kleine d everij plegen.
Shr.rp , fcherp , fpits, ftreng
fcherpzinnig, adj.
To fiaipen, fcherpen, y,
»SAarptfr, fcherper, valfche fpe-
ler, w.
Sharply, fcherpelijk, adv.
Sha*pfjefs, fcherphcd , fpitsheid,
fchcrpte, /.; (karpnefs of wh,
fcherpzinnighe d.
Shcrp-fet, gret'g , begeer'g , adj.
TopiJtier, verbrijzelen, y,
Slattayy bros, adj.
T'l //ijyc% fcheren, y.
Shaver i baardfckstrder, kneve-
she.
laar, m. ^
Shaving, fcheriDgfiayiMg knife,
fcheermes, r..
Slisyer, fcheerder, baardfchrap*
per, m,
'^h:.vif'gs ,affchraaprcl, n. fpaan*
deren , m. krullen . f,
She , zij, f pron,; jhc-afs, eze-
Un, /.
'^heaf, fchoof, garf, f.; to bif.d up
in jheaves, in fchoven binden.
To jlieal, fcheelen, van een fchei-
den, v.
To y7/^ör,fcheren, y.; to Jhear Jh:eps,
fchapen fcheren.
Sheard, pntfcherf, f.
Shearer, fchaapfcheerder, m.
Shears, fchaar, f.
To pieath, in de fchede fteken,
opfteken, ïnfteken , y.
Sheatk , fchede , f.
Sheath'-rg, opftekirg in Je fche-
de , ƒ.
Shed, loots , hut. /.
To fiedy ftorten, vergeren, y,
Shedder, ftortcr, m.
Sheddirrg ^ ftorting, vergiet'ng,/*•
Sheeny, glnsterend, fchijnend,
adj.
Skeen, glans,Y.
Sheep, fchaap, n.; a jlvck (f jïitep ,
eene kudde fchapen;
fchaapskooi.
Tu f^eep^bite diefftallen be*
gaan, y.
Shecp'fh, onnozel , bloode, klein-
hartig, adj,
Sheep -^nej's, bJooheid, f.
Scheet-walk, fchspenweide, ƒ.
^hier, dun, ijl, ganfchel jk, W/.
To flieerof^ZiCh wegpakken ,vlug.
ten, y.
S^teet, vel, flaapIa^c^, n.',a Jheet
oj paper , een vel papier.
Shefvers, de fchijven in de ka-
tiollen, m.
^htlf, plank, zandplaat, f,
Sh-II, fchil ♦ fchulp, fchelp , dop,
f; bean/Jiells ,boonenCch Hem
nut jhells, notedoppen; egS"
fiiclls, eijcrfchillen; Jhell-fifit