Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PUR.
tigheid in het bloed, ƒ.
êirous , waterachtig, dun, adj\
SsTpsnt, flang, f.
Serpentine, llangswijze, adj,
To ferry, ineendringen, y.
5 'ryant, dienaar, dienstbode , m,;
fervant maid, woman^feryant,
dienstmaagd , f,
To ferye, dienen .bedienen, y.; to
ferye up^, opdisfchen, y.
Seryice, dienst, m, diyine feryice,
kerkcndienst, godsdienst.
Servlceahle, dicnftig , nuttig , adj,
üaafsch, laag, kruipend,
adj.
Servilely, op eene flaaffche wij-
ze, adv,
Servitiide, dienstbaarheid , ĥ
Sefs, fchatting, f,
Sefton, zitting, f. fefton of parlia
ment, zitting des parlements.
Sefftons, regtsdagen, m, plur.
Set, gezet, adj.; a fet price, eene
gezette prijs; a fet hour, cen
bepaald uur.
Set, zetfel, flelfol, n,
Tofet, zetten, ftellen, y,;to jet at
liherty, to jet free, in vrijheid
ftellen; to fet feil, under zeil
gnan; to fetlorth , prijzen , op-
pronken ; io fet fotth the praife
of God, Go<is lofverkondigen;
PüR.
1 ■
a75
To fever, affcheiden,afzondcren,v.
Several, verfcheiden, ady.
Severally, verfcheidenlik, adv.
Severance, vaneen fcheidiné ,
affcheiding, f.
Severe, ftrcng, hird , adi.
Severely , ftrengelijk , ady.
Severity , ftrengheid , f,
Tofevt, naaijen, y.
Sewer , naa jer, m. naaift r, f,
Sevtet, niervet, reuzel. u.
Sex, geaacht, n, kunne, f,
Sexangular, zeshoekig, avj.
Sexennial, zesjarig, adj.
Sexton, koster, m,
Sextry , koor, n,
Shabbinefs, haveloosheid , /.
Shabby, gefcheurd, verfteteo, be-
delachtig , adj.; a jJiabby fellow ,
fchurk, fchobbejak.
Schackles, handboei, ƒ.
To fchackle, boeijen,kluisteren, y.
Shad, elft, m, (visch.)
Shade, fchaduw , f, lommer, n,
To fhade, befchaduwen, belomme*
ren , y.
Shadinefs , fohaduwachtigheid , ƒ.
Shadow, fchaduw, fchiia,/;
To fhadow , befchaduwen , y.
Shadowy , fchaduwachiig , adj.
Shady, lommerrijk, belommerd,
adj.
tofet off, doen affteken, Q^'\Schaft,Tc};ï\c\iX,y\\\,m '^thefhaftof
ö^sri/ar, de ftijl vaneen'pijjaar.
Shag, duffels, adj,; jhag bag, ha-
velooze vent."
^^idggy, ruig, vlokkig, adj.
Shagreen, fegr^jn, n.
Shake, fchok, ƒ. ruk, m,
To fhake, fchudden, bewegen, be-
ven ,v,',to piake hands , de hand
to fettle his concern5,t\\rïQ geven, affcheid nemen,
in order ftellen; to jetth his Shaking, fchuddng, ƒ.
efiate upon one, iemênd tot z-jn^lS hele, fchl, dop, m,
erfgenaam maken; to f et tle\s hallow, oniicp, adj.
pronken ; zo fet out a fleet, eene
vloot uitrusten; to fet together,
zamen zetten.
Setaceous, borftelachtig, adj.
Setier, zetter, fteller,
hond , VI,
Sitting , zetting , f,
To fettle, bepalen , vastftellcn,y.;
accounts, rekeningen flu tcn.
Settlement, vastftelling, bevej»
t'gin,;, ter necerz^tting , f,
Seyen , zeven, «</ƒ.; fiyen fold.
zevenvoudig; feren times , ze
vee maal»
Shallowly, zonder depte,onver-
ftandiglijk, ady.
Shallownefs , ondiepte , kleinheid
van begrip, f.
Sham, vcrdichtfcl, n. ; it is a mere
jham, het is louLcreen verdicht-
JM 6
Ib