Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
»74
SEN.
halve maw.
Seminary, pianthof, kweekhof,
m, kweekfchool, f.
Seminntiofj, zaaijing, /*.
Sempiternal, eeuwigdurend, adj.
Ser.ate , raad , nu
Senator, raadsheer, m.
7^0fend, zenden, fturen, v.; to fend
for one, iemand ondncden ;-ro
frind word, boodfchappen , he
fcheid laten weten;" to fend
aw^', weg zenden,
Senefehal, hofmeester, w.
Singreen , huislook ,
Senior^ ouderling, m.
Senior try, meerderheid in 'aren, ƒ.
Senna , zenebladen , n.
xVennight, week,/.; I intend to be
there this day sennight, k mcen
caar te wezen van daag over
acht dagen.
S'-r Cation ,£evoeI, gewaar wor-
. ding, f.
Scnfe , z n , w. gevoel, n.
Sen feie/'s, gevoeUoos, ongevoelig,
zinneloos, adj.
SenfeieOy, cngevoeliglijk, adv.
Serfdefnefs, ongevoeligheid,/.
SenftbiLtiy , gevoeligheid, ƒ.
Scnftble, gevoelig, voelbaar , adj.
lijk , adv,; / am fjnjible of your
kindneps, ik ben gevoelig over
uwe vriendelijkheid.
Senfitive , gevoelend, gevoei g ,
cidj.; the fen(iiiyeplant, ktuidje
roer mij niet.
SenfaaK aardsgezind, wellust'g,
vleefchelijk, adf.
Scnfiiality, aardsgezindheid, wel-
lustigheid, vleefchelijkheid, f.
Serf KOUS, gevoelig, teeihartig,
acj.
Sentence, fprenk, zinfpreuk, ƒ.
vonnis, oordeel, n
To fenterce, to pafs fentence, von
nislen, verwijzen, vonnis vel
len, oordeel ftrijkcn , y.
Sententious, z:niijk,kort en bon
dig, cdj.
S'ntiment, gevoelen, r.
Sêntimeutal,ieti\ei, adj.
SER.
Senti-cl, fciuldwacht, m.
Sfntryhox, fchilderhuisje, n.
Separable, fcheidbaar, adj.
Separahlenefs, fcheidbaarheid, ƒ.
Separate^ bijzonder,afgezondord,
adj. lijk, adv,
Tofcparate , affcheiden, afzonde-
ren , verdeden, y
Separatenefs, afzonderlijkheid
Separations afzondering, affchei-
dirg, verdecling,/.a Reparation
of man and wife , echtfcheiding.
Separator, fcheidcr, m.
Sepojiiion, tcr zijde ftelling, f.
September, herfstmaand,/.
Scptrnnial, zevenjar g , adj.
S'ttentrion, kct noorden, n.
Septentrional, noordsch, noorde-
lijk , adj,
Septuageuary, zevcntigjar g , adj.
Septuple, zevenvoudig, c/^y.
S pukhral, dat tot het graf be-
hoort , adj.
Sépulchre, graf, n. grafftede , ƒ.
Sepulture, begrav,ng, bcgrave-
nis, f.
Ssguacious, ligtvolgende, gedwee,
adj.
Sequel, het vervolg, n,
iS.'f^i?;?/:«, geregelde opvolging der
dingen, ƒ.
Tofequefier,feque(lrate, verbeurd
verklaren, bellaan, y.
Sf que ft ration, verbeurdmak ng, /
S'qnejlrator, verbeurdmaker, m.
Seraglio, vrouwenhof, n.
Seraphim, ferabjn, m,
Sere, dor, droog, a j.
Serenade n.
helder, klaar, doorluch-
t'g» adj. lijk, adv.
Serenity, helderheid, klaarheid«
doorluchtigheid, f.
Sergeant, ferjeant, geregtsd: enaar,
gelidduiter, m.
Series, reeks, rij, f.
Serious., ernftg, adj. lijk, adv.
Sejioujnefs, ernftigheid, f.
Sermon , predikat e , leerrede, f.
To fermonize , preken , y.
^tffoy? O'> weiachtigheid, waterach*