Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
scr.
scü.
271
fiy , hij verfmaadt mijn gezel-
fchap.
Scorner, verfmader, fpotter, w.
Scornful, verachtelijk, adj.
Scorpion, fchorpioen, w.
van de 12 hemelteekenen.)
Scot, aandeel, n.; topaj fcot and
lot, betalen; fcot-free, koste
loos, fchadeloos, fchootvrij,
gelag vrij.
Scot, fcotchman, Schot, m.
Scotih , ligte fnee , of fchrara, ƒ
Scoundrel, üelc, deugniet, m.
To fcour, or fcowr, fchuren , po'
lijsten, r.
Scourge, geefel, m.
Tofcourge, gee feien, kastijden , y.
Scour ger, kascijdcr, m.
Scout, verfpieder, w.
To fcout, verfpieden , y.
To fcowtr, fchuren, v.
Scowerer, fchuurfter , ƒ.
Scowl, een zuur gez gt, n,
Tofcrahble, krabban,krabbelen, y.
Scrag, magere fcherminkel, m.
Scragginsfs, magerheid, ƒ.
Scraggy, dood mager, adf.
Tofcrarnble,gTahhclet),v.^to fcram
hle up, opklauteren.
Scrambler , grabbelaar, klaute-
raar , m.
Scrambling , gegrabbel, n. klaute
ring, f.
Scrap, brokje, kiekje, n.
To /crjptf,fchrapen, fchrappen, y.
Scrape, zwarigheid, moeijelijk-
heid, r.
Scraper, fchraper, m.
Scratch, fchram , krab, ƒ.
To fcratch, krabben, y.
Scratcher, krabber, krabftcr,w.
& f.
Tofcrawl, flecht fchrijven, hane-
pooten maken, y.
,necht fchrift»krabbel
fchiift, n.
Scray, meer of zee zwaluw, f,
To fcreak , tofcream , kraken,een'
fchreeuw geven , y.
ScrecJt-owl, nachtuil, m.
Screen, fcherm , fchut,
Tofcreen, befchottcrj,dekken, y.
Screw, fchroef, f.
To fcrew. fchroeven, y.
To jcribble. Hecht fchrjven, y.
Scribbler, prulfchrjver,
Scribe, fchrijver , m.
Scrimer, fchermer, tn.
Serine, koffir, f.
Scrip, herders tas, m.
Scripture, fchrifr, heiligefchrlft, n,
Scribtural, fchrlftuurlijk , bij-
belsch, ady.
Scriyentr, fchrijver, beambtfchrij •
ver, notaris,
ScrollfTol, ƒafcrollofparchment,
een rol parkemcnt.
S:rub, fchrobber, m.
To fcrub, fchrobben, y.
Scrubby, laag, gemeen, adj.
Scruple, zwarigheid, angstval-
ligheid ,f. fchroom, ; he wj-
kes no fcrupie about it, hij
maakt er geene ZAarighcii
van.
To scruple, zwarigheid maken, y.
Scrupu(9us, fchroomachtig, aJj.
1jk , aay,
Scrutation, onderzoek, n.
Scrutiny, onderzoek, n. navor«
fcfeing, f.
To fcruiinize, onderzoeken , v.
To f cud away Sc\i\Q\\\\L wegloopen,
z ch wegmaken , y.
2o fcuddie, ijlen, dribbelen , y.
Senile, geharrewar , krakkeel,
TojcaJ/ie, harrewarren, fchermut.
felen, y.
To weg fchuilen, verfchuil:n,
wegHu pen ,y.{ a fculklng hole,
lluipbol.
Scü/i.herfenpan,/ bekkeneel,»,
Scullion, keukenj )ngen , tn.
Sculptor, beeldfn jder, OT.
Sculpture, beeltihouwkunde, /,
beeldwerk,« .
To fculpiure, beeldhouden, y.
To fcum, fcbuimen , y.
Scum, fchuim,
Scummer, fchulmer, w»
Scurf, fchurft, n.
Scurril, Jacg gemeen, a^.
M 4
»
> .1
. I
; »,
\