Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
te
ANY.
jfntidiluvtaris, die voor den zond-
vloed waren.
Antidote, tegengift, «.
Antimony, spiesglas, n» aniimo-
nie,,/«. ,,
Antipathy, tegenzin, weerzin,
afkeer, m. tegenh-id , /.
Antipestilentiali sdj, goed tegen
de pest.
Antipodes, tegenvoeters, m.
Antiquary, oudheids-tiefhebber,
oudheids-onderzoeker , oud-
heids-kenner, m.
Toantiquate, oudmaken, verou
deren, affcbiffen, y.
Antique , ouderwetsch oud
adu
Antiquity, ovdhei^ , aloudheid ./
Antitype9 tegenbeeld, n.
Antlers, takken van hertshoorn.
Anvil, aanbeeld, «.
angst, m benaaitwdheid j
benogOi^ing , bangheid, angst-
vailiKh id, f,.
Anxious. antrftig,han?,benaauwd
, b.^angst. aivsivaiiig. adi.
A xifius cares y angstvallige zo?
- gen
Ar.y , eenig, een, k-mand , adj.; i:
there any of you that will undef-
. take iif is er iemand van uiie-
den , die het ondernemen wil ?
any thing, iets, eenigerleizaak ,
alJes, eeni^zins; if / hear ary
thing , zoo ik lets hoor ; if it bt
finy.thing hot, zoo het eenigzins
beet is; abovea^y thir/g, bover
I would not do it for any thing-
ik zou het om geen ding willen
doen; any where., ergens
farth:r y eenip.ins verder; avy
while, eene wijl more,
iets meer; at ar.y time, t' eeni-
. ger tijd; any one ,\e\mT)d, een
iegelijk ; / ur.derfioodnot ar<y one
word , ik verftond niet een ecnig
APO.
uiiflïllen; take any, neem er
een die u gevalt.
Apace, adv, fnel, ras, fpoedir,
to go apace , ras gaan; it rains
apace, het regent fterk.
bijzonderlijk, op zich zelf,
ter zijde, adv- ; to fee. or lay
apart, aan eene zijde zetten;
apart fromy afgezonderd, bij-
zonder.
Apartment, vertrek, n.
/Jpi, aap, ff?.;/O0«^, iemand
na-apen
/^jertion, aperture, opening, /.
top, w. toppunt, n,
Aohorifm. algemeene regel, w.
^pifhf aapachtig , a ij.
^pi\h tricks , apenfpel, apen*
kuren, grillen.
/Ipipi^y, aapachtig, adv,
/Ipijknefs, aperij, malligheid, f*
/Ipiece, ied«r, elkeen , adv.
Apoca^ypfe, boek der openbarin-
ge, n.
The apocrypha , tte onechte Iroe-
ken.
Ipoayphal, verdacht, ongerijmj,
adj.
^poiogttical^ apologetic , verde-
digend , adj.
^polügitic , verdedigfchrifi, n.
/ipdogifl, apAoger, veraniwoor-
dtnuichrijver, verdediger, ot.
To apologize, ver i«digen, v.
/ipologue y leerzaam verdicht«
fel, «.
Apo\o:^y, verantwoording, ver-
dediging, ƒ.
^öop/^i^/ti?/, beroerd, dat de be-
roerdheid onderhevig is, adj,
Atiopiexy, beroerdheid, geraakt-
heid,
Apophthegm , zinrijke fpreuk , ƒ»
Apoflacy , afval, w. afwijking,/*»
/^pofiate , afvallige , m.
Apoftaiical, afvallig, adu & ady^
woord ; any body ^ iemand , elk 17V> ß/'o/öi ra?,afvallen, af wijken, v.
een, een ieder ; any day, alle Apoßttne, apoßnume, gezwel, et-
^agen; any furthir, nog wat,' tergezwel, n, zweer,/",
verder; / will not put it oj To aovflcmate, zweren, zich tot
wil het niet langer eene zweer »eiteji, y. n.