Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
sav.
sc a.
Q69
dier, m.
To fatiate , vcrza )i^en, voldoen,y.
Satiety, overkropping, verza
d'gdheid,/.
S tin, fatijn, w.
Satire , hekelfchr ft, n,
^atirica', hekelachtig, adj.
Sjfii/icaHy, op eene hekelachtige
wijze, adv.
Sctirijl, hekeldichter, m.
To faurizs , hekelen, v,
SatisfaHion, voldoening, verza
ciiging, ƒ.
Satisfattiye , vOldoenend , adj.
Tofatiify,so\(\ocn, vergenoegen,
verzadigen, v.
Saturday, zaturdag , m,
Satuiity, verzadigdheid, vervuld
heid , ƒ.
Sjyage^ woest, wild, wreed, ruw ,
adj.\ the favages, de wilden.
Savagely , woe«telijk , op eene
barbaarfche wijze, ady.
Savagenefs, woestheid jvyJdheid,
wreedheid, /,
Savxgery, wildheid, f.
Since, doop, rr>, fans, f,*,fauce
box, vrijpost'ge karel.
Saucer, faus-kommetje, n.
Saucily , ftoutelijk , vr jpostiglijk,
ady.
S.iucinefs f vrijpostigheid, ƒ.
Saucy, ftout, onbefchaamd, vrij*
posdg , adj.
.Sijv^, behalve , uitgenomen, uit
gezonderd, adv.
To/övrf, behouden, bewaren, red-
den , befparen, bezuinigen, y.
Saveall, profijtertje, n.
»^CTif7, zevenboom , m.
Sating, behouding, redding, be-
fparing , zuinigheid , ƒ.
S.iying, zuing, Ipaarzaam , za-
ligmakend, cdj
Sayingly , zuinigl jk, ady,
Savingnefs, zuiiutlieid , fpaar.
zaambeid, f.
Saviour, verlosfer, zal'gmaker,;«,
Tofau! tir , flente/en, b. uzelen r.
Savour., frr aak , gtur, reuk, m.
To jay-jur^ fraaken, niken, y.
Sayotiry, fmakeli'k, geurig ^ adj,
S.iyoys , favooi-konlcn , f.
'Saufage, worst, fairfijs , ƒ.
^iaw, zaag, f,
To j'aw, zagen , v.
Sawdujl, zaagfel, n.
Sawyer, zager, m.
Saxifrage , ft-jenbreed , r. (i^-
ker kruid.)
To jay , zeggen , y.
Saying , gezegde, k. fpreuk ,
f.; it is a common fayi.;^, het
ii een gemeen as rhe
faying is, gelijl; hec ze^^gen is.
Scab, fchurft, f.
Scabbard, fcliede, f.
Scabbed, lcabby , fchurfc, fchurf-
tig , adj.t one [cabbedpieep m . rt
a whole pock , een fchurt'i ictiaa^ï
bederft de ganlche i;iiddc»
Scalbinefs, fchurnheid, ƒ.
Scabby, fchurftg, korJtig, adj.
Scabious , Ccbu ftig,
Scabrous, ruw, knoohelig, c j.
Scabroujnefs, rawhoid^ onjem:ic-
kei jkheid, /.
Scoffold, fchavot, n. fleilagie , /.
ScaUde, beklmniing e^ner ves»
tingniuur, f,
Tj fcald, fchroeijen, branden,
y.
Scale , fchub . Ia Uier, fcha^l, A
fcales cf fifi, \isclirchul30vi: ;
fcales on liic hsai, Icbilicrs op
het hoofd ',pair of J'cjUs , vv-weg'
fchaol, f.
Tufcale , met ladders bel:Iiuimcn ,
visch fchrapcn, y.
Scaled, fchubbig, fciiÜfcrig, a-j^
Scallion , prei, f.
Scalp ,ihi he.iïy fca. pannev 1 ics,
n, h>r fd/chedel. m.
Scalping iron, fchranpijzsr, n.
Tofcatiible, doorbrengen- verkwis-
ten , havenen, lli.rdig c-
ten' r,
To j cam per n%vny , de vlugt ne.r^en ,
het luzi^imifi k'.:'7en , y.
Tj jcart, (»n^itizcieken , uirphii-
zen, V.; to (can a verf' , e^jn
vers cp dc maat uicfprek u.
M s