Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
SAD.
sal.
«<57
To Tußicate, op het land jwonen, y.
Jiuft icily, boerschheid , t,
Ruftick, boer, landman, Iom
perd, w.
Ruftinefs, roestigheid, ƒ.
Torufile, klateren , rammelen, v.;
the rußl'ng of his armour, het
geklater van zijne wapenen.
Rufty, roestig^ adj,', rufty bacon,
gurftig fpek.
Rut, wagenfpoor, «. flag, m.
Rut, to go to rut, tuchtig worden,
ritßg worden.
Ruth, mededoogen , deernis, ƒ?,
Ruihful, mededoogend.
Ruthlefs, onmeedoogend, wreed,
a'-fj.
Ruihlesfty, wrcedel'jk, ady,
Ruitifli, dartel , wulpsch, adj.
Rye, rogge,/.; rye-bread, roggen-
brood.
SA.
Cahbath , rustdag, w.
^ Sabine, zevenboom, ("een
pUn:,) m.
Sable, donker bruin, zwart, n,
Sabre, fabel, m.
Subuloßty, zandigheid , f.
Sacerdotal, pricstcrljk, adj,
Sachcly zakie, n.
Sack, fck, fpaanfcbe wifn , f,
Saek, zak, fach-cloth, zakdoek.
To jack , plunderen , v.
Sacker, plunderaar, m,
Meking ^ plundering, ƒ,
Snckful , zalfvol, tn.
Sacrament ^ bondzegel, n.
Sacred,, ^ehcjligd, heilig, adj,
Sncredu^js, h:iltghtid, f.
Sacrifice, olicr , n. otferande, f.
7'offfci ijice, ofTcren , opolléren , y
Sacrißcer, offeraar, m.
Sac- ilege,\{cr\ió\ci\ m, kerkdicye
rij, ^e ligfchennis, ƒ.
SacTÜegi. us, heilloos, kerkfchcn-
dtg, adj.
Sad, droevig, treurig, jtmmer-
liik, adj.; jaä ne^AS, droevige
To fadden, bedroeven, bedroefd
maken, y*
Saddle, zadel, n.; faddle^ cloth ,
zadelkleed,
To faddle, zadelen, v.
Saddler, zadelmaker, m.
Sadly, droeviglijk , ady,
Sadnefs , droefheid , ellendige ,
verflagenheid, ƒ.
Safe, ve lig, verzekerd, lijk,
adv,^ fafeconduël, vrii geleide ;
fafe and found., onbefchad gd ;
fafeguardy befchcrming.
Safety, veiligheid, f.
Saffron , faffraan, n,
To fa^, zwaar neerhangen,
Sagacious, vernuftig, fchrander,
adj, lijk, ady.
Sagacity, vernuffigheid, fchrao-
derheid, f.
Sage, falie,/.
Sage, W'js, adj, lijk, ady.
Sagely, wijsfelijk, adj.
Sagenejs, wijsheid, voorzigtig.
heid , f.
Sagittarius, fchwtter, (een der
14 hemel teekenen.)
Sail, zeil, n,; fuil-clath, zeil-
doek , n,
To fail, zeilen, y.
Sailer, zeiler, tn» ; failors, ma-
trozen, m,
Saint, heilige, m.
To fait.t, onder dc heilige n plaat,
fon, V.
S:ir}ted, heilig, deugdzaam ,
Saintlike, gelijk eenca hciligcj
betaamd , cdü
Sake, for Gon^s fake, oei hoci'-ï
wil; for his fake, om /".inent
wii; for brevity''s jake, kort-
heids wil.
Salt, zout, n.
Salacious, geil, adj.
Salacity , geilheid, f.
Salad f.
Salamander, falemandcr , m.
SaUry , bezolding, /. loou, huur-
loon , n,
\Sale , verkooping . /.
[SxlealfU, verkoopbaar, adj,
M 2