Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
roo.
ROÜ.
aös
Muflnefsyj fterk te , f,
Riche^alum , rots aluin ^
lock, rots, klip,/, fpimok, jw.
7o rock, wiegen, waggelen, y.
Jiocket, vuurpijl» m.
Rockmrk, rotswerk ,
iJc^t-X-jv,rotsachtig ,klipacht'g, adf.
Kod., roede angling rod ,
eene hengelroede; a curtain
ğ/, eens gordijnroede; a rod
to meafure, eene meetroede;
the black rod, zwane roede.
Rodomontade , fnorkerij, /.
Roe, TQQ, f', roe-buck, reebok,
m. ; the roe of fjh, de ku t van
visch; the foft roe , de hom,
To rogue, fchelmerij aanregten,
fpotten, y.
Rogue, fchelm, fielt, fchurk, m.
Roguery, fchelmerij, fielterij,/.
ilo^üZ/z^fchelmsch, fieltachtig, adj.
Roguifhly, op eene fchelmachiige
wijze , ady.
Toroiji, den baas {^jelcn, jcwcld
maken, y.
Roijïir > geweldmaker, m.
RoU , rol, valhoed , ftriikftok, m^
To roll, rollen , wentelen , v.; to
roll down , neder val len.
7^o//5r,rolfteen , zwachtel, m,
Rnmage , rumoer, gerammel,
yiowö«,rQomich ,rome nsch
Romance^ roman ,m. verdlchtfel, n.
Tq romance , verdichten, verzin-
nen , y.
Romancer, romanfchr jver, r.t.
To romantic, derome nennaboot-
fen , y.
Romantiek, verzonnen,verdicht,
adj.; aromuntick (liU, een op
gepronkte , bekoorlijke of ver-
rukkende ftijl.
To romp, ftoe (en, y.
Rood, meetroede, /.
Rorf, dak , verhemelte, n*
To /oo/,meteen dak bedekken,y.
Rook, bonte kraai, k«uw, /.
To rook, verfchalken, bedr cgen, y.
Room, plaats, ruimte, ka.i»er,/.
vertrek, n,
R'^ojl, vogelftok, m.
Root, wortel, m.
To root, wortel fch'eten, y,
Rootedly , grond glijk, adj
Rooty, wortelacht'g, adj.
Rope, touw, koord , n. kabel. .
urop, m.; to dance upon the rope,
op de koord danfen; to make
ropes, touw maken, lijndraai-
jen ; rope-yarU lijnbaan, /.;
rope-maker, lijndra:\ijer, m.
To rcfe, lljm-g zijn, uitrekken, y.
Rnpinefs, 1 jmigheid , f
Ropy, lijmerig, adj.
Rojt/erout ,daauwvoortbrengend,
adj.
Rofary, rozenkrans, m.
Rofcid, daauwachtig, adj,
Rojs, roos,/.; rofe^tree, roze-
boom, m.; ro/'e^water, roiQ-
water,/?,; rojemary, Tozamn-
rijn, /.
Rofeate , vol rozen , bloeijend als
eene roos, adi,
Rofin, harst, /.
Roftr.y, harstachdg, adj,
Rojy^ roosachtig, geurijj, blo-
zend , adj.
Rot, rotzicRie der fchapen, f,
To rot, verrotten, y.
Roiacion, ronddraaijing, /
RotSy eene biooie woordenken-
nis , /.
R-tt-n , verrot, adf.
Rottennefs, verrot'eid ,
Rotund, rond, a' j.
rove, omzwerven, y.
Rovery zwerver, m.
rough words, ruwe woorden;
the fca grew rousrh, de zee be-
gon onftuim g re worden.
To ronghen, ruw maken, y.
Rou^,h(y, ruwelijk, adv,
Rovganefs, ruighe d , ruwheid ,
ftraihe d, ftrenghoid, /.
Toroughwork, ruw werken y.
Round, rond, adj,; to mike round,
rond maken; mund-tnp , d
mars van ecn fchip,
To rzund, ronden, rondmakGD,
rond wo.den, v.